ไลฟ์สไตล์
100 year

พยากรณ์ '6 โรคติดต่อ' คนไทยต้องเผชิญ ปี 57

ไทยรัฐออนไลน์
6 มี.ค. 2557 17:29 น.
SHARE

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคติดต่อ ปี 57 พบแนวโน้มประชาชนป่วยเพิ่มขึ้น 6 โรค ทั้ง โรคสุกใส ไข้สมองอักเสบ ไข้กาฬหลังแอ่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และไวรัสตับอักเสบ เอ พร้อมเตรียมแผนรับมือล่วงหน้า...

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.57 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม DDC Forum เรื่อง “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี 2557” ว่า การพยากรณ์โรคเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ของโรคภัยที่อาจเกิดกับประชาชน ซึ่งเป็นการติดตามความเปลี่ยนแปลงของโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเตรียมรับมือล่วงหน้า ด้วยการกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงเตือนภัยการระบาดของโรคแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2557 นี้ มีโรคที่น่าจับตามอง และจะมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จำนวน 6 โรค ได้แก่

1. โรคสุกใส

คาดว่าจะมีผู้ป่วยในปี 2557 ประมาณ 58,000-71,000 ราย และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้ โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในช่วง ม.ค. ก.พ. และ มี.ค. และเกิดในกลุ่มคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งสาเหตุของการไม่มีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 1) ประชากรไม่คงที่ มีการเกิด การตาย การย้ายถิ่น 2) กลุ่มคนไม่เคยเป็นโรคสุกใสมาก่อนทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกัน 3) การที่คนไม่ได้รับวัคซีนสุกใส เพราะไม่ได้อยู่ในตารางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของกระทรวงสาธารณสุข และ 4) ฤดูกาล ทำให้ระยะการถ่ายทอดโรคยาวนานขึ้น เช่น ฤดูหนาว ทำให้ไวรัสมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้น จึงโอกาสถ่ายทอดโรคได้มากขึ้น

2. โรคไข้สมองอักเสบ

คาดว่าจะมีผู้ป่วยในปี 2557 ประมาณ 680–830 ราย และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2556 เพราะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าปี 2547-2549 มีอัตราป่วยคงที่ แต่ในช่วงปี 2550-2555 อัตราป่วยกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น ปีที่พบผู้ป่วยมากกว่าค่าปกติที่คาดการณ์ไว้ คือปี 2555 ในเดือน มิ.ย. และในปี 2556 เดือน ม.ค.

3. โรคไข้กาฬหลังแอ่น

คาดว่าจะมีผู้ป่วยในปี 2557 ประมาณ 14-17 ราย และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยโรคไข้กาฬหลังแอ่น เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์ค่อนข้างต่ำ พบผู้ป่วยตลอดทั้งปี และทุกภาคทั่วประเทศ จำนวนผู้ป่วยจะกระจายเดือนละประมาณ 1-3 ราย ปีที่พบผู้ป่วยมากกว่าค่าปกติที่คาดการณ์ไว้ คือ ปี 2547 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 50 ราย และ ปี 2549 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 35 ราย

4. โรคอหิวาตกโรค

คาดว่าในปี 2557 ถ้าไม่มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่ดี และน่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3.8 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยจะมีผู้ป่วยประมาณ 280-340 รายในปี 2557  เมื่อดูข้อมูลย้อนหลังพบว่า มีการระบาดใหญ่ใน จ.ภูเก็ต และสงขลา ปี 2550 ในเดือน ต.ค. มีการระบาดในศูนย์อพยพ จ.ตาก ปี 2553 ในเดือน มิ.ย. และมีการระบาดใหญ่ใน จ.ตากและปัตตานี โดยสถานการณ์ของอหิวาตกโรค ตั้งแต่ปี 2547 มีลักษณะการระบาดปีเว้นสองปี

ข่าวแนะนำ

5. โรคไทฟอยด์

คาดว่าจำนวนผู้ป่วยในปี 2557 น่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยจะมีผู้ป่วยประมาณ 2,700-3,300 รายในปี 2557  ปีที่พบผู้ป่วยมากกว่าค่าปกติที่คาดการณ์ไว้ 

6. โรคไวรัสตับอักเสบ เอ

คาดว่าจำนวนผู้ป่วยในปี 2557 น่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยจะมีผู้ป่วยประมาณ 430-520 รายในปี 2557  ปีที่พบผู้ป่วยมากกว่าค่าปกติที่คาดการณ์ไว้ คือ ปี 2548 เมื่อดูข้อมูลย้อนหลังพบว่าในเดือน พ.ค. มีการระบาดมากที่สุด 1,447 ราย และในเดือน มิ.ย. 299 ราย ปี 2555 มีการระบาดเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการหลายแห่ง ส่วนสาเหตุมาจากกลุ่มผู้ป่วยมักดื่มสุรา รับประทานอาหารเย็นและใช้แก้วน้ำร่วมกัน ส่วนอีกเหตุการณ์คือ การระบาดในทุกอำเภอ จ.บึงกาฬ โดยเกิดจากการบริโภคน้ำแข็งจากบริษัทแห่งหนึ่งใน อ.บึงกาฬ

 


ส่วนคำแนะนำสำหรับโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคไทฟอยด์ และโรคไวรัสตับอักเสบเอ และยังยึดหลักป้องกันการป่วยด้วยมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  นอกจากนี้ ต้องยึดหลักความสะอาด ซึ่งโรคสุกใส ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการ่วมกิจกรรมคลุกคลีกับผู้ป่วย เช่น อยู่ด้วยกัน กินดื่มด้วยกัน หรือเล่นด้วยกัน เมื่อมีอาการป่วย ให้รีบไปหาแพทย์ทันที ในบางรายแพทย์อาจให้ยาต้านไวรัสเพื่อลดความรุนแรง ถัดไปโรคไข้สมองอักเสบ ควรได้รับวัคซีนตามกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่อายุหนึ่งขวบครึ่ง 2 เข็ม และกระตุ้นเมื่อสองขวบครึ่ง ถ้าอยู่ในชนบทให้ป้องกันยุงท้องนากัด โดยนอนในมุ้ง สุดท้ายโรคไข้กาฬหลังแอ่น แนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เมื่อมีอาการป่วย ให้รีบไปหาแพทย์ทันที

“ขอย้ำเตือนว่า คนไทยไม่ควรป่วย เจ็บ ตาย โดยไม่จำเป็น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และร่วมป้องกันโรคด้วยตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามมาตรการที่แนะนำ ก็จะช่วยลดการป่วย การตาย ได้มาก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป 02-590-3183 สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422” นายแพทย์โสภณ กล่าว.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โรคติดต่อกรมควบคุมโรคพยากรณ์โรคสุกใสไข้สมองอักเสบไข้กาฬหลังแอ่นอหิวาตกโรคไทฟอยด์ไวรัสตับอักเสบเอโสภณ เมฆธนอธิบดีกรมควบคุมโรค

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 22:12 น.