ไลฟ์สไตล์
100 year

เชียงใหม่หวั่นภัยแล้งสั่งติดตามน้ำในเขื่อนใกล้ชิด

ทีมข่าวภูมิภาค
6 มี.ค. 2557 17:30 น.
SHARE

ผวจ.เชียงใหม่ หวั่นปัญหาภัยแล้งเล่นงาน ออกติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอย่างใกล้ชิดสั่ง แบ่ง 5 โซนช่วยเหลือ ปชช. ...

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.57 ที่ จ.เชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 205.524 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77.56 ของความจุเก็บกัก โดยมีปริมาณน้ำน้อยกว่า ปี 2556 จำนวน 60.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 109.066 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.47 ของความจุเก็บกัก โดยมีประมาณน้ำมากกว่า ปี 2556 จำนวน 11.96 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด โดยให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎร ตามข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้งที่ได้สำรวจไว้แล้ว และกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำ ณ สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและแบ่งพื้นที่เชียงใหม่ออกเป็น 5 โซน โดยกำหนดส่วนราชการที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในพื้นที่ตามโซน รวม 5 โซน โดยมีหน่วยงาน ในโซน A และ โซน E เป็นหน่วยงานหลักขณะเกิดสถานการณ์วิกฤติ

ข่าวแนะนำ

นายวิเชียร กล่าวด้วยว่า โซน A จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด สันทราย เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง และ แม่ออน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  โซน B จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสารภี หางดง สะเมิง สันป่าตอง แม่วาง และกัลยาณิวัฒนา ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่  โซน C จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย และดอยหล่อ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาภาค 3 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1  โซน D จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม แม่แตง เชียงดาว และพร้าว ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  โซน E จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชยปรากา, เวียงแห, ฝาง และอำเภอแม่อาย ให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม แขวงการทางเชียงใหม่ที่

ผจว.เชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมการด้านอื่นๆ ว่า ได้จัดเตรียมกำลังคน สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้พร้อมใช้การ ได้ทันที มีการสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอและจัดทำบัญชี ไว้เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าว มีการรวบรวมข้อมูลและประมวลข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดตามลำดับความสำคัญ .

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภัยแล้งเชียงใหม่วิเชียร พุฒิวิญญูผจว.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเขื่อนแม่กวงอุดมธาราน้ำท่วมขาดแคลนน้ำวิกฤติ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 04:32 น.