ข่าว
100 year

4 จ.ภาคกลางตอนบนร่วมระดมทุนสมทบกองทุนชาวนา

ไทยรัฐออนไลน์6 มี.ค. 2557 17:08 น.
SHARE

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 รวม 4 จังหวัดจัดงานรวมพลคนออมทรัพย์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดมทุนสมทบกองทุนชาวนา...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 มี.ค. ที่หอประชุม อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลพบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานรวมพลคนออมทรัพย์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบไปด้วย จ.ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิด โดยมี นายจรัญ ฟูเต็มวงศ์ พัฒนากรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคมของทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 เป็น สัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิด หลักการ วิธีการและผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้ประชาชน และสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการสร้างกระแสการออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ซึ่งภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การมอบประกาศเกียรติคุณ การเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการทางการเงิน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงาน จะเป็นคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้ง 4 จังหวัด ประมาณ 400 คน ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้งประเทศ มีอยู่จำนวน 33,031 กลุ่ม และมีเงินสัจจะสะสมที่เกิดจากการออมของสมาชิก กว่า 4.2 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ภายในงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มาร่วมกิจกรรมโดยเปิดบูธ ให้ผู้ที่สนใจร่มโครงการ บริจาคเงิน ฝากเงิน ประเภทบัญชีต่าง เพื่อเข้ากองทุน ช่วยเหลือชาวนาในเรื่องโครงการจำนำข้าว ซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจ ร่วมบริจาคเงิน และฝากเงินก็พอสมควร

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รวมพลคนออมทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.สมทบเงินชาวนากองทุนชาวนาจำนำข้าว

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้