วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ปลูกฝังเยาวชน รักษ์ภูมิปัญญาไทย

น้องๆจาก ร.ร.วัดอัมพวา กำลังหัดสานตะกร้าจากเถาวัลย์แดง กับผู้เชี่ยวชาญ.

ร่วมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงงานหัตถกรรมไทย และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. จึงจัดงาน “Green Craft Fest” งานหัตถกรรมรัก(ษ์)โลกขึ้น ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรม Green Craft Fest ซึ่งมีนักเรียนจาก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร), ร.ร.วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์), ร.ร.บ้านแพน และร.ร.อนุบาลบางไทร กว่า 500 คน มาร่วมเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ ที่ประกอบด้วยพืชหัตถรรม หรือพืชพรรณที่สามารถนำไปประกอบเป็นงานศิลปหัตถกรรมได้ อาทิ เมล็ดข้าว, กก, เถาวัลย์แดง, คราม, ฝ้าย, ไม้ไผ่, ผักตบชวา เป็นต้น นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ร่วมทำงานหัตถกรรมที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ตุ๊กตาสานจากผักตบชวา, งานศิลปะจากเมล็ดข้าว ฯลฯ พร้อมทั้งยังได้ลองทำงานหัตถกรรมทำมือจากช่างผู้ชำนาญ ในการสลักชื่อบนเมล็ดข้าว, จักสานพัดจากไม้ไผ่ และทำพวงกุญแจจากตุ๊กตาผักตบชวา


โดยแม่งาน  พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผอ.ศ.ศ.ป. กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบให้เยาวชนรู้การทำงานหัตถ กรรมแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ หัตถกรรม รักษ์โลก หรือหัตถกรรมที่หลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน ไม่เพียงเฉพาะแค่การเลือกใช้วัตถุดิบเท่านั้น แต่การปลูกฝังเรื่องวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการแรก ไปจนถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย และยังเป็นโอกาสอันดีที่จะให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่มีมายาวนาน และร่วมกันสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป.

 

ร่วมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงงานหัตถกรรมไทย และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. จึงจัดงาน “Green Craft Fest” งานหัตถกรรมรัก(ษ์)โลกขึ้น... 5 มี.ค. 2557 14:07 5 มี.ค. 2557 14:11 ไทยรัฐ