วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตรียมก้าวสู่ AEC เร่งสร้างผู้สอบบัญชีผ่านCPA

เตรียมก้าวสู่ AEC เร่งสร้างผู้สอบบัญชีผ่านCPA

  • Share:

ในขณะที่หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ เพราะเป็นสาขาธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยั่งยืน และตามมาตรฐานระดับสากล ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี (Certified Public Accountant หรือ CPA)

ส่วนของประเทศไทยนั้น แม้จะมีระบบสหกรณ์ เกิดขึ้นมานานเกือบ 100 ปี มีสหกรณ์ดำเนินการ 11,000 แห่ง แต่กลับมีผู้สอบบัญชีแค่เพียง 700-800 คน และในจำนวนนี้มีผู้สอบบัญชีสหกรณ์เพียงน้อยนิด ที่ผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองจาก CPA

เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บอกว่า ในเบื้องต้นมีแผนจะเร่งพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีของกรม ให้เป็นที่ยอมรับผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CPA จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีกลุ่มนี้สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีบริษัท ห้างร้าน สหกรณ์ได้ทั่วโลก แม้จะเกษียณอายุไปแล้วก็ยังจะตรวจสอบบัญชีได้ แตกต่างจากผู้สอบบัญชีชำนาญการแบบเก่า ทำหน้าที่ตรวจสอบได้เฉพาะสหกรณ์ในประเทศ ไทยเท่านั้น


“แต่ผู้สอบบัญชีที่จะได้รับอนุญาตจาก CPA ต้องผ่านการฝึกหัดงานกับสภาวิชาชีพบัญชี 2,000ชม. และผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจาก CPA รุ่นพี่ จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 1 ปี 7 เดือน ประเทศไทยจะเข้าสู่เวทีเออีซี การตรวจสอบบัญชีจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับการทำการค้าซึ่งกันและกัน”

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวอีกว่า นอกจากจะยกระดับผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้ว ยังมีแผนร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้เป็นกลไกช่วยในการตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์แต่ละประเภทด้วย.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้