Thairath Logo
กีฬา

ประมวลภาพกิจกรรม กปปส. สวนลุมฯ

Share :

 

บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ที่เวทีสวนลุมพินี บนเวทีมีการปราศรัยจากทางแกนนำกลุ่มย่อย และกล่าวโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้นำตัวแทนผู้ชุมนุมขึ้นมากล่าวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นต่างๆ ส่วนผู้ชุมนุมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกปปส.สวนลุมแกนนำกลุ่มย่อยโจมตีรัฐบาล