ไลฟ์สไตล์
100 year

สถิติ 'เด็กท้องไม่พร้อม' พุ่ง แต่อายุ 'คุณแม่วัยใส'กลับลดน้อยลง

ไทยรัฐออนไลน์
4 มี.ค. 2557 14:28 น.
SHARE

พม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน ด้านรองปลัดฯ เผยสถิติมีแนวโน้มเด็กท้องไม่พร้อม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อายุของเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์กลับลดน้อยลง...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มี.ค. 57 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อลดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ

โดยนายเลิศปัญญา กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่ทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่น ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งประเทศชาติ สถิติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อายุของเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์กลับลดน้อยลง ทำให้เด็กเหล่านี้ขาดวุฒิภาวะในการจัดการปัญหาชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในปี 2554 จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม และได้ใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการเคลื่อนระบบงาน โดยผ่านกลไกคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด และคณะทำงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องมาถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ยังเน้นด้านการป้องกัน โดยใช้วิธีการอบรม ประชุม สัมมนา และการช่วยเหลือฟื้นฟู ทำให้ผลกระทบถึงตัวเด็กยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน รายงานสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของประเทศ ก็ยังประสบปัญหาความไม่สอดคล้องของข้อมูล ทำให้การดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากอัตราการคลอดในวัยรุ่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายเลิศปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจถึงแนวคิด และแนวทางในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ โดยการทบทวนอดีต มองปัจจุบัน และวางแผนอนาคตเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชน อย่างหลากหลายมิติ โดยให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มาร่วมกันกำหนดแนวทางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งรูปแบบการประชุมประกอบด้วย การมอบนโยบาย การนำเสนอแนวคิดการบูรณาการการทำงานตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสู่ความสำเร็จ การอภิปราย
เพื่อทบทวนผล เสนอแผนภาพรวมการทำงาน และการสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในบริบทพื้นที่

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พม.ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเด็กเยาวชนเด็กท้องไม่พร้อมอายุ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 03:44 น.