ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'สยามประชาภิวัฒน์' แถลง 3 เหตุผล สิ้นสุดรัฐรักษาการ

  ไทยรัฐออนไลน์4 มี.ค. 2557 13:08 น.
  SHARE

  "กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์" แถลงการณ์ 3 เหตุผล "เลือกตั้ง-รัฐบาลล้มเหลว-กระทำการปฏิปักษ์ต่อรธน." สิ้นสุดรักษาการ

  วันที่ 4 มี..57 ผู้สื่อข่าวรายงาน กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ แถลงการณ์เรื่องการสิ้นสุดลงของรัฐบาลรักษาการณ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ความว่า ความแตกแยกขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้กำลังขยับเข้าสู่ 'ภาวะสงคราม' ซึ่งเป็นภาวะที่ฝ่ายหนึ่งใช้กองกำลังติดอาวุธซุ่มโจมตีและทำลายอีกฝ่ายหนึ่งที่ใช้การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ถือหลักสันติ อหิงสา เป็นแนวทางในการต่อสู้ ภาวการณ์เช่นนี้ย่อมนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกายของผู้บริสุทธ์ ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กได้ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองของผู้กระหายอำนาจแม้จะแลกด้วยชีวิตเลือดเนื้อของผู้บริสุทธิ์และยังไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะมีผู้บริสุทธิ์อีกกี่รายที่จะต้องพลีชีวิตเพื่อให้รักษาการนายกรัฐมนตรีที่ไม่อาจกล่าวอ้างหลักประชาธิปไตยได้ ได้เสวยอำนาจอีกต่อไป

  ดังนั้นกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์เห็นว่า รัฐบาลภายใต้การนำของรักษาการนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้สิ้นสุดลงปราศจากฐานที่จะอ้างความชอบธรรมใดๆ ตามรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไป สืบเนื่องมาจาก 1.ความล้มเหลวของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 .. ที่ไม่อาจนำไปสู่การเปิดสภาผู้แทนราษฎรได้ตามมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีปัญหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะขัดกับมาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญ และปัญหาอื่นๆ อีกหลายประการ กล่าวโดยสรุป ฉันทานุมัติของประชาชนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ส่งผลให้จัดตั้งรัฐบาลนั้นย่อมสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร และเพียงทำหน้าที่รักษาการเพื่อรอสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ในการเลือกผู้บริหารชุดใหม่ต่อไปเมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการเลือกตั้งในวันที่ 2 .. ไม่อาจบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ การดำรงอยู่ของรัฐบาลจึงมิอาจดำรงอยู่ได้อีกต่อไป

  2.ความล้มเหลวของรัฐบาล รัฐบาลรักษาการภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ อยู่ในภาวะล้มเหลวในการบริหารโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ก) ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน ) ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาอันสืบเนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายและการเสียชีวิตจำนวนมากของชาวนาผู้ประสบเคราะห์กรรมจากนโยบายดังกล่าว ความล้มเหลวดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ) ความล้มเหลวในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน โดยเฉพาะจากกองกำลังที่ลอบซุ่มโจมตีด้วยอาวุธสงครามต่อผู้บริสุทธ์ ความเสียหายต่อผู้บริสุทธ์คนแล้วคนเล่านอกจากอำนาจฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถปกป้องคุ้มครองได้แล้ว การกระทำทั้งหลายเหล่านี้น่าเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฝ่ายรัฐบาลโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

  3.ส่วนประกอบต่างๆ ของรัฐบาลกระทำการปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐบาลไม่อาจอาศัยความชอบธรรมจากการเลือกตั้ง 2 .. ประกอบกับรัฐบาลไม่สามารถใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการสั่งการใดๆได้ ตลอดทั้งศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้ 'ศูนย์รักษาความสงบ' (ศรส.) ใช้อำนาจตามที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกต่อไปองคาพยพของรัฐบาลจึงหันไปใช้กองกำลังติดอาวุธที่เคยใช้ได้ผลเมื่อ ..53 เพื่อข่มขู่คุกคาม ผู้ชุมนุมโดยสงบปราศอาวุธถือหลักสันติอหิงสา จนนำมาสู่การบาดเจ็บล้มตายของผู้บริสุทธ์ คนแล้วคนเล่า ไม่เว้นแม้แต่เด็กผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เดียงสาจนล่าสุดมีการเดินพลสวนสนามของ กองกำลังอาสาสมัคร และต่อมามีการรับสมัครอาสาสมัครโดยกล่าวอ้างว่าเพื่อปกป้องประชาธิปไตย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงไปสู่การแบ่งแยกประเทศเป็นประเทศอีสานล้านนานั้น การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นพฤติกรรมที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญจนไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไป

  ทั้งนี้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลรักษาการจึงสิ้นสภาพจากกระทำของตนเองและองคาพยพของรัฐบาลโดยไม่อาจกล่าวอ้างรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตยได้อีกต่อไป เพราะผู้จะกล่าวอ้าง 'รัฐธรรมนูญ' และ 'หลักประชาธิปไตย' ได้นั้นจะต้องไม่ใช่ 'ผู้ทำลาย' และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง สถาบันทางการเมืองเท่าที่เหลืออยู่และประชาชนชอบที่จะสถาปนาผู้ปกป้องรัฐและรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อธำรงความเป็น 'ราชอาณาจักร' ที่มิอาจแบ่งแยกได้ และพิทักษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสืบไปตราบชั่วลูกชั่วหลานของสยามประเทศ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สยามประชาภิวัฒน์สิ้นสุดรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเลือกตั้งล้มเหลวรัฐบาลล้มเหลวปฏิปักษ์รธน.หลักประชาธิปไตย

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้