ไลฟ์สไตล์
100 year

'เยาวเรศ' สละสิทธิ์ 'รางวัลสตรีดีเด่น' อ้างสร้างบรรยากาศปรองดองในสังคม

ไทยรัฐออนไลน์
4 มี.ค. 2557 12:22 น.
SHARE

เครือข่ายสิทธิเด็กสตรีและครอบครัว เข้ายื่นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นปี 2557 คัดค้านการมอบรางวัลให้น้องสาวทักษิณ ด้าน 'เยาวเรศ' ออกจดหมายเปิดผนึก ขอสละสิทธิ์ ไม่รับรางวัลสตรีดังกล่าว เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีปรองดองในสังคม...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มี.ค. 57 น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ตัวแทนเครือข่ายสิทธิเด็กสตรีและครอบครัว และกลุ่มเครือข่ายทำงานด้านเด็กและสตรีเข้ายื่นหนังสือต่อ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2557 โดยขอทบทวนรางวัลสตรีดีเด่นให้แก่ นางเยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการคุ้มครองสิทธิสตรี ประเภทบุคคลภาคเอกชน ว่า มีความไม่เหมาะสม เนื่องจากในหลักเกณฑ์ได้ระบุคุณสมบัติว่า ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และต้องปรากฏให้เห็นชัดเจน แต่มีข้อค้นพบบางประการ เกี่ยวกับตัวของนางเยาวเรศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับตำแหน่งสตรีดีเด่นฯ จึงขอให้ทาง สค.ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดมอบรางวัลสตรีดีเด่น ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และต้องมีผลงานต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้รางวัลสตรีดีเด่น ยังคงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นรางวัลของคนทำดีอย่างแท้จริง

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ นายสมชาย กล่าวว่า กรณีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับตำแหน่งสตรีดีเด่น ต้องมีการเสนอชื่อเข้ามา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับมีการเสนอชื่อนางเยาวเรศ ทางคณะกรรมการฯ ก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลงานจริง ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็มีการทักท้วงในที่ประชุมแล้ว จึงมีการทบทวนและเพิ่มเติมผลงานในด้านที่ขาดจนผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์ และได้รับเลือก ซึ่งเมื่อมีการท้วงติงเรื่องความไม่เหมาะสม จากเครือข่ายเด็ก สตรีและครอบครัว และมีการออกข่าวล่าสุดนางเยาวเรศได้ให้ผู้ประสานงานโทรศัพท์มาแจ้งขอถอนตัวจากการรับรางวัลดังกล่าว โดยจะทำหนังสือส่งตามมาอย่างเป็นทางการ ทำให้ในปีนี้ต้องงดให้รางวัลในตำแหน่งที่นางเยาวเรศถอนตัว

และล่าสุด นางเยาวเรศ ได้ออกจดหมายเปิดผนึกประกาศถอนตัวจากรางวัลสตรีดีเด่นแล้ว โดยให้ผู้ประสานงานติดต่อมายังประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นฯ ด้วยวาจา โดยจดหมายเปิดผนึกมีใจความว่า

"จดหมายเปิดผนึก กรณีคัดค้านของ น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง เรื่องการเตรียมมอบรางวัลสตรีดีเด่น ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการคุ้มครองสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากลโลกประจำปี 2557 ของกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากคุณสมบัติไม่เหมาะสมนั้น

ดิฉัน นางเยาวเรศ ชินวัตร ขอเรียนว่า ในชีวิตที่ผ่านมา ได้อุทิศตนต่อการทำงานเพื่อพัฒนาความเสมอภาคหญิง ชาย และการคุ้มครองสิทธิสตรีมาโดยตลอด ส่วนตัวไม่รู้สึกเสียใจต่อคำคัดค้าน เพราะไม่เคยคิดหวังสิ่งตอบแทนใดๆ จากการทำงานด้านพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้ ดิฉันเชื่อมั่นว่า มีผู้หญิงอีกมากมายที่ได้รับประโยชน์จากความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานของดิฉัน ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เพียงพอสำหรับดิฉันแล้ว ดิฉันจึงพร้อมที่จะสละสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าว เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีปรองดองในสังคม รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้สตรีทุกท่าน ทั้งที่ได้รับรางวัลแห่งการทำงานเพื่อสิทธิสตรีทุกคน รวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล เพื่อให้เดินหน้าทำงานเพื่อสังคมต่อไป"

ขอแสดงความนับถือ

เยาวเรศ  ชินวัตร

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เยาวเรศ ชินวัตรสละสิทธิ์รับรางวัลสตรีดีเด่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.รางวัลสตรีดีเด่นปี2557

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 13:13 น.