ไลฟ์สไตล์
100 year

'ไข้หวัดใหญ่ตามฤดู' ระบาด! ไม่ถึง 2 เดือน ดับแล้ว 5 ราย

ไทยรัฐออนไลน์
4 มี.ค. 2557 09:36 น.
SHARE

กรมควบคุมโรค พบสถิติปีนี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 9,825 รายทั่วไทย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย แนะประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และการมีสุขนิสัยที่ดี เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ช่วงเช้าอากาศเย็นและบ่ายอากาศร้อน อาจทำให้ประชาชนมีอาการไข้หวัดได้...

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันช่วงปลายฤดูหนาวต้นฤดูร้อน ทำให้ช่วงเช้าอากาศหนาวเย็น และช่วงบ่ายอากาศร้อน ในบางวันมีฝนตก อาจทำให้ประชาชน โดยเฉพาะ
เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เจ็บป่วยด้วยอาการไข้หวัด ร่วมกับมีสื่อมวลชนไทย รายงานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาดในหลายพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และผู้เสียชีวิตนั้น อาจทำให้ประชาชนวิตกกังวลและตื่นตระหนกได้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้มีการเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่มีรายงานพบในต่างประเทศ เช่น เอช7 เอ็น9 (H7N9) เอช10 เอ็น8 (H10N8) และ เอช5 เอ็น1 (H5N1) ซึ่งไข้หวัดนกสายพันธุ์เหล่านี้ ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยในประเทศไทย และห้องปฏิบัติการของประเทศไทยสามารถตรวจวิเคราะห์ได้

ส่วนข่าวโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในพื้นที่ต่างๆ แท้จริงแล้วเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หรือโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 (H1N1) ไม่ได้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคไข้หวัดนกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ทั้งในคนและสัตว์ปีกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการสอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงที

จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 57 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 9,825 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.47 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 5 ราย (0.01 ต่อแสนประชากร) และยังไม่พบการระบาดรุนแรงในประเทศไทย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ 
อายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 12.15) รองลงมา คือ อายุ 7-9 ปี (ร้อยละ 11.99) และอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 10.53) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุตรดิตถ์ (81.43), ลำปาง (78.48), พะเยา (77.60), เชียงใหม่ (69.22) และพิษณุโลก (52.98)

เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อไปยังคนอื่นๆ ได้ง่าย เช่น การไอหรือจามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป บางรายได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น อาการเจ็บป่วยมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใด ด้วยอาการไข้ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก ในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้มากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาการจะทุเลาและหายป่วยภายใน 5-7 วัน แต่บางรายที่มีอาการปอดอักเสบ รุนแรง จะมีอาการหายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

แต่โรคไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาได้ โดยรักษาตามอาการ หากมีไข้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว หากไข้ไม่ลด 
ให้รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน นอนหลับพักผ่อนมากๆ ในห้องที่อากาศถ่ายเทดี ไม่ควรออกกำลังกาย ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ น้ำผลไม้มากๆ และสวมหน้ากากป้องกันโรคอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้ ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ และผู้มีโรคอ้วน

หากมีอาการสงสัยไข้หวัดใหญ่ ให้รีบมาพบแพทย์
ส่วนบุคคลทั่วไป หากมีอาการป่วยและอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์ เพื่อรับการรักษา ในกรณีที่มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 1 คน ในสถานที่ที่คนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน สถานศึกษา โรงงาน สำนักงานต่างๆ แนะนำให้ผู้ป่วยหยุดเรียนหรือหยุดทำงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป (สามารถทำลายเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอได้) ควรทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1 -2 ครั้ง

การป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนทั่วไป ได้แก่ 
1) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนมาก 
2) ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับผู้อื่น 
3) ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด 4) ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น และ 5) ติดตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

ข่าวแนะนำ

สำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรคจากผู้ป่วย ควรปฏิบัติดังนี้ 1) ต้องสวมหน้ากากป้องกันโรคอยู่เสมอ เมื่อให้การดูแลผู้ป่วย 2) หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเวลาสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย สัมผัสตัวหรือข้าวของเครื่องใช้ผู้ป่วย 3) ดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง หลังจากดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ หายใจหอบเหนื่อย ภายใน 7 วัน ให้มาพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสผู้ป่วยให้แพทย์ทราบ

ประชาชนที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
กรมควบคุมโรค 0-2590-3159 หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคโสภณ เมฆธนอธิบดีกรมควบคุมโรคเสียชีวิตระบาด

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 12:58 น.