ไลฟ์สไตล์
100 year

ศรส.ลงดาบเรียก 58 แกนนำ กปปส.19 มี.ค.นี้

ไทยรัฐออนไลน์
3 มี.ค. 2557 19:25 น.
SHARE

ศรส. เผย ออกหมายเรียก 58 แกนนำ กปปส.ครั้งที่ 3 วันที่ 19-21 มี.ค.นี้ จ่อขอศาลออกหมายจับหากยังเบี้ยว พร้อมแสดงความขอบคุณกลุ่มกวป.ที่ยุติการชุมนุม...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 57 ศูนย์รักษาความสงบ หรือ ศรส. มีผลการประชุมแจ้งดังนี้ 1. ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2557  ศรส.จะได้ประสานงานกับ กกต. เพื่อช่วยเหลือและจัดอัตรากำลังตำรวจ ทหาร พลเรือน ให้การเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ กกต. จะได้ร้องขอ  

2. ศรส.ขอขอบคุณแกนนำกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ กวป. ที่ได้ยุติการชุมนุมบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. ทำให้วันนี้กรรมการ ป.ป.ช. และข้าราชการ สามารถกลับเข้าทำงานตามปกติได้แล้ว ส่วนข้อเรียกร้องของ กวป. ที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะต้องเลิกการชุมนุมเช่นกันนั้น  ศรส.กำลังพยายามขอร้องและเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่แล้ว โดยในวันนี้ที่ประชุม ศรส.ได้แต่งตั้งคณะผู้เจรจากับพระพุทธะอิสระขึ้นชุดหนึ่ง โดยมี พลตรีสุรชาติ จิตต์แจ้ง หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะเจรจาและมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะเจรจา  ทั้งนี้ เพื่อขอให้มีการเปิดถนนแจ้งวัฒนะและสถานที่ราชการในบริเวณดังกล่าวทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  

3. การที่แกนนำ กปปส. ได้ยุบรวมเวทีการชุมนุมต่างๆ แล้วจัดตั้งเวทีแห่งใหม่ คือ เวทีสวนลุมพินีนั้น นับว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและความเดือดร้อนของประชาชนได้ระดับหนึ่ง แต่ ศรส.ยังมีความห่วงใยการคงไว้ซึ่งเวทีการชุมนุมที่ถนนแจ้งวัฒนะและบริเวณถนนรอบทำเนียบรัฐบาล รวมถึงการจัดชุดมวลชนไปปิดล้อมสถานที่ราชการและบริษัทห้างร้านของภาคเอกชนด้วย ซึ่งล้วนเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ศรส.จึงขอร้องแกนนำ กปปส. ได้ยุติการกระทำดังกล่าวเสีย ก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อประชาชนและชาติบ้านเมือง  

4. ศรส.ได้ติดตามการชุมนุมรวมพลของกลุ่ม นปช. ในต่างจังหวัดตลอด 2-3 วันที่ผ่านมา และอยากขอร้องว่า แกนนำ นปช. อย่าได้นำมวลชนเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าจนอาจเกิดการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรง ศรส.เห็นว่า ทุกฝ่ายควรช่วยกันลดความรุนแรงลงและหันหน้าไปสู่การเจรจา ย่อมเป็นทางออกของความขัดแย้งที่ดีกว่า  

5. ศรส.ได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อันประกอบด้วยพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้ออกหมายเรียกแกนนำ กปปส. โดยในจำนวนผู้ต้องหาทั้ง 58 คน นั้น ศาลได้ออกหมายจับฐานกบฏตามมาตรา 113 และมาตรา 114  ฐานร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมาย ตามมาตรา 116  ฐานร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามมาตรา 215 ให้แล้ว 3 คน อยู่ระหว่างให้ออกนอกราชอาณาจักร 1 คน และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำแนะนำของพนักงานอัยการ 1 คน คงเหลือที่ได้ออกหมายเรียกในวันนี้ 53 คน โดยเป็นการออกหมายเรียกซ้ำ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งหากในคราวนี้ไม่มาตามหมายเรียกอีก ก็จะได้ขอศาลออกหมายจับต่อไป สำหรับรายชื่อผู้ต้องหาทั้ง 53 คน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียก มีดังนี้

รายชื่อผู้ต้องหาชุดที่ 1 มีดังนี้ 1. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 2. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 3. นายชุมพล จุลใส 4. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 5. นายอิสสระ สมชัย 6. นายวิทยา แก้วภราดัย 7. นายถาวร เสนเนียม 8. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 9. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 10. นางอัญชะลี ไพรีรัก 11. นายนิติธร ล้ำเหลือ 12. นายอุทัย ยอดมณี 13. เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ 14. พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ 15. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 16. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ 17. นายสุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ 18. นายสมบูรณ์ ทองบุราญ   

รายชื่อผู้ต้องหาชุดที่ 2 มีดังนี้ 19. นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี หรือ กฤดากร 20. นายสาธิต ปิตุเตชะ 21. นายสกลธี ภัททิยกุล 22. นายทศพล เพ็งส้ม 23. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 24. นายแก้วสรร อติโพธิ 25. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 26. นายเสรี วงษ์มณฑา 27. นายกิตติศักดิ์ ปรกติ 28. นายถนอม อ่อนเกตุพล 29. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ  30. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 31. พลเอกปฐมพงษ์ เกษรศุกร์  32. นายสุริยะใส กตะศิลา 33. นายพิภพ ธงไชย 34. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 35. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 36. นายพิจารณ์ สุขภารังษี 37. นายอมร อมรรัตนานนท์ หรือรัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี 38. นายพิชิต ไชยมงคล    

รายชื่อผู้ต้องหาชุดที่ 3 มีดังนี้ 39. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 40.พระสุวิทย์ ทองประเสริฐ 41. นายสาวิทย์ แก้วหวาน 42.นายสาธิต เซกัล (MR.SEHGAL SATISH) 43.นายกิตติชัย ใสสะอาด 44. นายคมสัน ทองศิริ 45. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 46. นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ 47. นายมั่นแม่น กะการดี 48. นายประกอบกิจ อินทร์ทอง 49. นายนัสเซอร์  ยีหมะ 50. นายพานสุวรรณ ณ แก้ว 51. นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด 52. นายสำราญ รอดเพชร  53. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ หรือแดงบุหงา 54. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี 55. นางทยา ทีปสุวรรณ 56. พลอากาศโทวัชระ ฤทธาคนี 57. พลเรือเอกชัย  สุวรรณภาพ 58. นายถวิล เปลี่ยนศรี  

หมายเหตุ : 1. บุคคลที่มีรายชื่อที่จะออกหมายเรียกข้างต้น ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้ - บุคคลที่มีหมายจับข้อหากบฏอยู่แล้ว 1. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ลำดับ 1) 2. นายพิชิต ไชยมงคล (ลำดับ 38) 3. นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม (ลำดับ 45) - นายพิจารณ์ สุขภารังษี (ลำดับ 36) อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มตามคำแนะนำของพนักงานอัยการ - นายสาธิต เซกัล (ลำดับ 42)  อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ออกนอกราชอาณาจักร 2. กำหนดนัดหมายให้มาพบพนักงานสอบสวน ณ ศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด - ผู้ต้องหาชุดที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2557เวลา 09.30 น. - ผู้ต้องหาชุดที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. - ผู้ต้องหาชุดที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุม ศรส.3 มี.ค.57หมายเรียก58แกนนำกปปส.ออกหมายจับฐานกบฏ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 01:01 น.