ไลฟ์สไตล์
100 year

กฤษฎีกาชี้ชัด 'แม่ชี' เป็น 'นักบวช' ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

ไทยรัฐออนไลน์
3 มี.ค. 2557 17:56 น.
SHARE

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้ชัด "ชี" หรือ "แม่ชี" เป็นนักบวช อิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ห้ามมิให้ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ใช้สิทธิเลือกตั้ง...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือน ธ.ค. 2556 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาสถานะของแม่ชี ว่าเป็นนักบวชหรือไม่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอหารือในเรื่องดังกล่าว มายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อช่วงเดือน ก.ย.2556 ทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) พิจารณาข้อหารือของสำนักงาน กกต. ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่ชี ดังนี้ สถาบันแม่ชีไทย และมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบวช การประพฤติปฏิบัติตนของแม่ชีไว้

โดยขั้นตอนการบวชเป็นชีนั้น ต้องให้พระภิกษุเป็นผู้บวช และผู้ขอบวชต้องกล่าวคำขอบวชต่อหน้าพระภิกษุ เมื่อพระภิกษุบวชให้แล้วจะออกใบรับรองการบวชให้แก่แม่ชี เพื่อนำไปขอใบสุทธิบรรณจากมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ ในการแสดงตนว่าเป็นแม่ชี ที่มีสังกัดและได้รับการบวชโดยถูกต้อง

สำหรับกรณีที่แม่ชีจะลาสิกขา ต้องไปขอลาจากพระภิกษุ และเมื่อลาสิกขาแล้ว แม่ชีต้องส่งมอบสุทธิบรรณคืนให้หัวหน้าสำนักต่อไป

ส่วนการประพฤติปฏิบัติตน แม่ชีถือศีล 8 และมีกฎการปฏิบัติตนในเรื่องการสำรวมกิริยาและวาจาไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับคนทั่วไปที่มิได้เป็นสมาชิกของสถาบันแม่ชีไทย การเข้าถือเพศเป็นชี ก็ได้ถือปฏิบัติให้พระภิกษุเป็นผู้ทำพิธีให้ เช่นเดียวกับหลักปฏิบัติที่สถาบันแม่ชีไทยวางไว้

ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เห็นว่า โดยที่คำว่า "นักบวช" ตามรัฐธรรมนูญ มิได้กำหนดความหมายไว้เป็นการเฉพาะ การพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความหมายทั่วไป ประกอบกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ห้ามมิให้ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งการพิจารณาว่า "ชี" และ "แม่ชี" ถือเป็น "นักบวช" หรือไม่นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กำหนดความหมายของคำว่า "นักบวช" ไว้ว่า "ผู้ที่ได้เข้าพิธีบวชตามลัทธิศาสนาต่างๆ เช่น ภิกษุ สามเณร บาทหลวง" การเข้าพิธีบวชดังกล่าว จึงหมายถึงการเข้าพิธีบวชตามหลักศาสนา หรือตามความเชื่อของบุคคลในลัทธินั้นๆ ก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า การเป็นแม่ชีต้องผ่านพิธีการบวชกับพระภิกษุ และมีการกล่าวคำขอบวช ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเข้าพิธีบวชแล้ว ดังนั้น คำว่า "ชี" และ "แม่ชี" จึงอยู่ในความหมายของคำว่า "นักบวช" ตามมาตรา 100 (1) ของรัฐธรรมนูญด้วย

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แม่ชีนักบวชเลือกตั้งกฤษฎีกาใช้สิทธิเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากกต.

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 11:20 น.