ไลฟ์สไตล์
100 year

'หมอประเวศ' ชี้ปฏิรูปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ทางออกประเทศไทย

ไทยรัฐออนไลน์
3 มี.ค. 2557 09:42 น.
SHARE

"หมอประเวศ" แนะปฏิรูปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ทางออกประเทศไทย ชี้รากฐานแข็งแรงนำไปสู่ความมั่นคงของชาติ ปรับโครงสร้างลดอำนาจรัฐ-คืนอำนาจให้ประชาชน...

ในการจัดงานเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 "พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาวะ โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง" ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs) และหน่วยงานภาครัฐ สมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมงานกว่า 4,000 คน

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปฏิรูปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" ว่า ชุมชนท้องถิ่นคือฐานของประเทศไทย ถ้าฐานแข็งแรง ประเทศไทยจะมั่นคง เป็นการอภิวัฒน์และเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ซึ่งมีการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้มาก่อนที่กระแสปฏิรูปประเทศไทยจะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบัน เพราะมองเห็นว่าการปฏิรูปประเทศคือ การปรับรูปโฉมใหม่ โดยการสร้างรากฐานที่แข็งแรง เมื่อคนในชุมชนทำงานเรื่องดีๆ มากขึ้น ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน

"ขณะนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นประวัติศาสตร์ว่าต้องมีการปฏิรูปประเทศ คือการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ด้วยการคืนอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง ทั้งในรูปชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ได้จัดการตนเอง ปัจจุบันมีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองทั่วประเทศ รวมทั้งมีการจัดทำธรรมนูญจัดการตนเองในแต่ละจังหวัด ซึ่งฐานผู้นำชุมชนเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในฐานการพัฒนาของประเทศ ซึ่งอนาคตผู้ที่จะทำงานการเมืองระดับประเทศ จะต้องผ่านการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน เพื่อพิสูจน์ว่าทุ่มเททำงานอย่างแท้จริง" ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวต่อว่า ชุมชนควรจะสร้างฐานข้อมูลและการสื่อสารของตนเอง ทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารท้องถิ่น ฯลฯ ควรจัดเวทีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองทุกเดือน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละจังหวัด ให้สามารถนำโครงการที่มีประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ ซึ่งอนาคตจะต้องมีการยกร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตนเอง ให้มีกฎหมายรับรองเพื่อให้ทุกข้อเสนอนำไปสู่การรับฟังจากคณะรัฐมนตรี หากเป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้ก็จะต้องทำทันที หากยังปฏิบัติไม่ได้ ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติ เรียกว่าเป็นการกระชับพื้นที่จากฐานล่างที่มีความแข็งแรงไปสู่ด้านบนสุดของสังคม

ส่วนนายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า ผลจากการทำงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มี 8 ประการ คือ 1. ความมั่นใจและความเชื่อมั่นจากการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง 2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สามสร้างยกกำลังสาม 3. การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล 4. การพัฒนาผู้นำและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของเครือข่าย 5. สร้างและพัฒนากลไกการจัดการเครือข่าย 6. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 7. ในปี 2557 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ตกลงร่วมกันที่จะสร้างรูปธรรม และเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ของนวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ครอบคลุม "นวัตกรรมการลดปัจจัยทางสุขภาพโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง" และ 8.การปฏิรูปการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ มั่นใจว่าสามารถร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ได้ด้วยทุนทางสังคมของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หมอประเวศประเวศ วะสีราษฎรอาวุโสปาฐกถาพิเศษปฏิรูปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองปฏิรูปประเทศไทย

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 01:48 น.