วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลูกพรรค 'ปชป.' แฉ มีกลุ่มยุชาวบ้านแบ่งดินแดน

"ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ" แฉมีกลุ่มยุชาวบ้านแบ่งดินแดน เผยได้ข้อสรุปรวบรวมประเด็นไปประกอบจัดทำนโยบายพรรค 3 เรื่อง

วันที่ 2 มี..57 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจกรรมพิเศษ ภาคอีสานพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่าการที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคอีสาน นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นภาคอีสานเพื่อรวบรวมข้อมูลและประชุมกับตัวแทนภาค ได้ข้อสรุปรวบรวมประเด็นแนวทางนโยบายหลักในภาคอีสาน เพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายพรรค 3 ประเด็น คือ 1.การจัดการระบบน้ำทั่วภาคอีสาน ตามแนวทางพระราชดำริ ลักษณะแก้มลิงพวง และระบบชลประทานแบบท่อ 2.คณะกรรมการฯ เป็นห่วงอาชีพเกษตรกรและชาวนา ที่ขณะนี้ถูกย่ำยีอย่างหนัก จึงหารือเรื่องการปฏิรูปและกอบกู้ศักดิ์ศรีชาวนาคืนมา โดยเตรียมร่างแผนพิมพ์เขียวโครงสร้างสภาชาวนา โรงเรียนชาวนา และมหาวิทยาลัยชาวนา พร้อมจัดตั้งสหกรณ์และโรงสี และ 3.สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้น่าเป็นห่วง เพราะจากการลงพื้นที่ พบว่ามีกลุ่มการเมืองยุแยงปลุกปั่นชาวบ้านลักษณะท้าทายอุกอาจเรื่องแบ่งแยกดินแดน อันจะนำมาสู่เหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคต ท้าทายกฎหมายและฝ่ายความมั่นคง เหมือนประกาศตนเป็นกบฏแบ่งแยกดินแดน ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 1 ที่บัญญัติว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรแบ่งแยกมิได้ โดยมีการขยายฐานที่มั่นหลายจังหวัด เช่น .นครราชสีมา ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการปะทะและเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับคนไทยที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงเรียกร้องฝ่ายความมั่นคงให้เฝ้าระวังใกล้ชิดและแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด

"ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ" แฉมีกลุ่มยุชาวบ้านแบ่งดินแดน เผยได้ข้อสรุปรวบรวมประเด็นไปประกอบจัดทำนโยบายพรรค 3 เรื่อง 2 มี.ค. 2557 16:51 3 มี.ค. 2557 01:20 ไทยรัฐ