ไลฟ์สไตล์
100 year

รณรงค์งดการเผา ลดมลพิษในอากาศ

ไทยรัฐออนไลน์
2 มี.ค. 2557 15:30 น.
SHARE

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้หลัก 2P3R รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐาน...

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มี.ค.57 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน การเผาเศษวัสดุการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร และไฟป่า จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก

โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีจำนวนวันที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในปีที่ผ่านมา และมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานสูงสุดที่ 212 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอำเภอที่เกิดปัญหาการเผา และมีหมอกควันมากที่สุดมีทั้งหมด 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย และอำเภอเชียงดาว และเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 56 ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยใช้หลัก 2P3R คือ การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู ซึ่งประกอบด้วย 8 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ควบคุมการเผา มาตรการที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น มาตรการที่ 3 การสนับสนุน ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา มาตรการที่ 4 การส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน มาตรการที่ 5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย มาตรการที่ 6 การแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน มาตรการที่ 7 การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน มาตรการที่ 8 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

"ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกัน และลดการเผาในที่โล่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันลด งด และป้องกันการเผาป่า เผาพื้นที่ทางการเกษตร และการเผาในที่โล่ง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน และเพื่อเป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินการป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควัน ซึ่งในปี 2555 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการประกวดมาตรฐานหมู่บ้านปลอดการเผา และในปี 2556 ได้คัดเลือกชุมชนที่ชนะเลิศและรับรางวัล เพื่อนำมาพัฒนาและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แห่งที่สองที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่ยางมิ้น หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่" นายจตุพร กล่าว

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์2P3Rอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่เชียงดาวร้องกวางแพร่ต.ศรีถ้อยอ.แม่สรวยจ.เชียงราย

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 13:09 น.