ไลฟ์สไตล์
100 year

ขนส่งทางบก คุมเข้มคนขับ รองรับเดินทางช่วงปิดเทอม

ไทยรัฐออนไลน์
1 มี.ค. 2557 19:55 น.
SHARE


ขนส่งทางบก ย้ำผู้ประกอบการรถทัวร์คุมเข้มพนักงานขับรถและสภาพรถ ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท...

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ เริ่มเข้าสู่ช่วงปิดเทอม และช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ซึ่งจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนนิยมเดินทาง ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และมักเดินทางโดยการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพราะสามารถเดินทางเป็นหมู่คณะได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารไม่ประจำทาง ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากพนักงานขับรถทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ขับรถด้วยความเร็ว หรือ ไม่ชำนาญเส้นทาง และเกิดจากสภาพรถที่ไม่พร้อมใช้งาน รวมทั้งเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น สภาพถนนไม่สมบูรณ์ ทัศนวิสัยไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานบริการรถโดยสารไม่ประจำทางให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทางและการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต เป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงตามประเภทและชนิดของรถที่ใช้ทำการขนส่ง หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ ขับรถ และผู้ขับรถจะต้องไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด คือ ขับรถต่อเนื่องได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จึงจะขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน

รวมทั้งต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับติดชื่อตัว ชื่อสกุล, เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้ให้เห็นชัดเจนภายในบริเวณตัวรถ นอกจากนี้ ต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉินด้วย หากผู้ประกอบการขนส่งฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว จะมีความผิดโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท

อย่างไรก็ตาม แนะนำประชาชนให้เลือกใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีคุณภาพ โดยต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีระบบการตรวจสอบรถที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมหรือไม่ และขอตรวจสอบสภาพรถก่อนทำสัญญาว่าจ้าง รวมถึงตรวจสอบพนักงานขับรถว่าได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกหรือ ไม่ ใบอนุญาตขาดอายุหรือไม่ และมีความชำนาญเส้นทางที่ใช้บริการเพียงใด พร้อมกับให้พนักงานขับรถได้ศึกษาสภาพเส้นทาง จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ควรเลือกเดินทางในช่วงเวลากลางวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาลซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ หากประชาชน พบ รถโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รถโดยสารประจำทางไม่ประจำทางฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางอุบัติเหตุปิดเทอมสภาพรถความเสี่ยงยามวิกาลหมายเลขทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ใบอนุญาตผู้โดยสาร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 07:50 น.