Thairath Logo
กีฬา

โสเภณีนิวซีแลนด์ชนะคดีฟ้องร้องถูกคุกคาม

Share :

โสเภณีนางหนึ่งในนิวซีแลนด์ ชนะคดีฟ้องร้องคดีถูกเจ้าของซ่องดูถูกเหยียดหยามและคุกคาม นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่โสเภณีได้รับการปกป้องสิทธิมนุษยชน...

สื่อมวลชนนิวซีแลนด์รายงานระบุโสเภณีนางหนึ่งได้รับชัยชนะจากการยื่นฟ้อง เจ้าของซ่องกรณีเธอถูกดูถูกเหยียดหยามและคุกคามจนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย จากการทำงาน ทำให้ศาลสั่งปรับเงินเจ้าของซ่องชดเชยให้เธอมูลค่า 25,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือเกือบ 700,000 บาท

กรณีนี้ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่โสเภณีได้รับการปกป้องสิทธิมนุษยชน และไม่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่นิวซีแลนด์ยอมรับการค้าประเวณีถูกกฎหมายเมื่อปี 2546 ทั้งตอกย้ำถึงชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ในฐานะชาติเคารพสิทธิมนุษยชนมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก

อ่านเพิ่มเติม...
โสเภณีนิวซีแลนด์ชนะคดีฟ้องร้องซ่องดูถูกเหยียดหยามคุกคามสิทธิมนุษยชน