ไลฟ์สไตล์
100 year

โอนถนนให้ปกครองท้องถิ่น

ทีมข่าวกทม
1 มี.ค. 2557 05:15 น.
SHARE

ทช.เดินหน้าตามแผนขั้นตอนกระจายอำนาจการปกครอง

นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ถ่ายโอนถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน  เป็นระยะทางกว่า  66,000  กม.  และได้กำหนดให้ภารกิจการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการการสร้างความเข้มแข็งด้านงานทางให้แก่  อปท. เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ  ทช. ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  กรมได้มอบหมายให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดทั่วประเทศส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่บุคลากรของ  อปท.ในรูปแบบการบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ โดยเน้นกิจกรรมและเนื้อหาให้ ประกอบด้วย  ดังนี้  1.การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  2.การใช้งานแบบมาตรฐานงานทางและสะพาน  3.การใช้งานแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น  4.การประเมินสภาพสายทางตามหลัก 4 s  ท้องถิ่น  5.การใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS) 6.การใช้งานระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท.ด้านงานทาง (CLD)

นายชาติชายกล่าวว่า  ทช.ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเอกสารประกอบ โดยก่อนดำเนินการโครงการนี้  ผู้บริหารกรมและสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นได้จัดประชุม  VDO  CONFERENCE  ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่  อปท.ในระดับพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรของสำนักทางหลวงชนบทที่  1-18  และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดทั่วประเทศ  สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านงานทางให้แก่บุคลากร  อปท.ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะด้านวิชาการงานทางให้แก่บุคลากรของ  อปท.เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานทางและพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชาติชาย ทิพย์สุนาวีกรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 10:29 น.