ไลฟ์สไตล์
100 year

โพลชี้คนมอง 'การศึกษาไทย' รั้งท้ายในอาเซียน

ไทยรัฐออนไลน์
12 ก.พ. 2557 15:27 น.
SHARE

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย พบยังอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วง ร้อยละ 86.44 เห็นว่าการศึกษาไทยยังรั้งท้ายในอาเซียน...

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ 'คุณภาพการศึกษาไทย' ในสายตาประชาชน ซึ่งในระยะที่ผ่านมา การศึกษาไทยอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง จากการจัดอันดับการศึกษาในอาเซียน พบว่า การศึกษาของไทยอยู่ในกลุ่มสุดท้าย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาถูกจัดอยู่ในอันดับ 8 ตามหลังกัมพูชาและฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาไทยในอาเซียน โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,018 คน ระหว่างวันที่ 10-12 ก.พ.57 สรุปผลได้ดังนี้

เปรียบเทียบ"คุณภาพการศึกษาไทย"ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประชาชนคิดว่า "คุณภาพการศึกษาไทย" รั้งท้ายจริงหรือไม่ ร้อยละ 86.44 คิดว่าจริง เพราะว่าผลการจัดอันดับพบว่าการศึกษาไทยอยู่รั้งท้ายบ่อยครั้ง เด็กในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจการเรียน สนใจเรื่องอื่นมากกว่าการเรียน กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีและนโยบายบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ฯลฯ ส่วนร้อยละ 13.56 เห็นว่าไม่จริง เพราะว่าเด็กไทยมีความสามารถ ฉลาด เรียนรู้เร็ว ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรางวัล ฯลฯ

ส่วนคำถามอีกข้อหนึ่ง วิธีการแก้ไขหรือแนวทางใดที่จะทำให้ "คุณภาพการศึกษาไทย" พัฒนาและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ โดยอันดับ 1 ร้อยละ 34.12 คิดว่าควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยเป็นสากล พัฒนาสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน ร้อยละ 27.46 คิดว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีนโยบายที่ต่อเนื่องชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 15.88 คิดว่าบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่สอนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น ร้อยละ 12.05 เห็นว่าควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันในระดับต่างๆ มีทุนสนับสนุนทางการศึกษา และสุดท้ายร้อยละ 10.49 เห็นว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองควรให้การสนับสนุน ปลูกฝัง เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการศึกษาให้กับเด็ก.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพการศึกษาไทยกลุ่มอาเซียนสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตการศึกษาไทยสำรวจความคิดเห็นหลักสูตรการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:26 น.