วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนปริญญาตรีฟรี ที่ มหา'ลัยคาทอลิก เกาหลี

Catholic University of Korea  มหาวิทยาลัยคาทอลิก ประเทศเกาหลี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลา 4 ปี จำนวน 10 ทุน ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยทุกจะครอบคุลมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายรายเดือน…

Catholic University of Korea  มหาวิทยาลัยคาทอลิก ประเทศเกาหลี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลา 4 ปี จำนวน 10 ทุน ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยทุนดังกล่าวจะส่งเสริมประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าหอพักของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 250,000 วอน ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2014

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับทุน ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ว่า ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้วหรือกำลังจะจบ มีความสนใจในด้านการศึกษาคาทอลิกและเกาหลีศึกษา มีเกรดเฉลี่ยรวม 3.0 เป็นต้นไป มีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  TOEFL iBT 80 คะแนนขึ้นไป / IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป / TOPIK ระดับ 3 ขึ้นไป

ทั้งนี้เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้

- ใบสมัคร

- เอกสารแสดงการจบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบ

- ทรานสคริปต์

- จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียน อีกฉบับหนึ่งจากโบสถ์คาทอลิกที่สังกัดหรือสถานทูต/สถานกงสุลในประเทศของคุณ

- เรียงความบอกเล่าประวัติแนะนำตนเอง แผนการศึกษา และเป้าหมายในอนาคต

- เอกสารแสดงผลสอบทางภาษา

- สำเนาหนังสือเดินทาง

ซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.catholic.ac.kr/~cukintl/eng/news.html.

Catholic University of Korea มหาวิทยาลัยคาทอลิก ประเทศเกาหลี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลา 4 ปี จำนวน 10 ทุน ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยทุกจะครอบคุลมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายรายเดือน… 12 ก.พ. 2557 12:00 12 ก.พ. 2557 17:00 ไทยรัฐ