วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุนปริญญาโท-เอกที่จีน ฟรีเต็มจำนวน!

รัฐบาลมณฑลจี๋หลิน มอบทุนการศึกษาเรียนต่อที่ Jilin Agricultural University ประเทศจีน ชื่อทุน Jilin Provincial Government Scholarship โดยสามารถเรียนได้ในทุกสาขาวิชา พร้อมค่าที่พักและค่าครองชีพ...

มณฑลจี๋หลิน เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Jilin Provincial Government Scholarship ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกๆ สาขาวิชาที่เปิดสอนโดย Jilin Agricultural University ทั้งนี้ ทุนการศึกษาที่มอบให้ไม่ได้ระบุว่ากี่ทุน แต่จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมของผู้สมัคร ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักในหอพัก ค่าครองชีพ ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา โดยมอบระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ในส่วนของสาขาวิชาที่เปิดสอนนั้น ประกอบไปด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้
- Animal Genetic Breeding & Reproduction
- Animal Nutrition and Feed Science
- Basic Veterinary
- Aquaculture (Master)
- Forestry Cultivation
- Preventive Veterinary Medicine
- Technical Economics and Management

ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดไว้ คือ ผู้สมัครต้องไม่ได้ถือสัญชาติจีน มีอายุไม่เกิน 35 ปี สามารถประพฤติตนภายในกฎหมายจีน และกฎระเบียบมหาวิทยาลัยได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยผลการเรียนดี ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นๆ จากทางรัฐบาลจีน

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัคร ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย Jilin Agricultural University โดยตรง สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.at0086.com/JilAU/Courses.aspx โดยการเข้าไปเลือก Apply แต่ละคอร์ส

ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.csc.edu.cn หรือสอบถามที่อีเมล์ sofialinyang@yahoo.com.cn หมดเขตรับสมัครก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2014 นี้.

รัฐบาลมณฑลจี๋หลิน มอบทุนการศึกษาเรียนต่อที่ Jilin Agricultural University ประเทศจีน ชื่อทุน Jilin Provincial Government Scholarship โดยสามารถเรียนได้ในทุกสาขาวิชา พร้อมค่าที่พักและค่าครองชีพ... 12 ก.พ. 2557 11:51 12 ก.พ. 2557 16:59 ไทยรัฐ