วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เรียนฟรีปีต่อปี' ที่นอร์เวย์

BI Norwegian Business School มอบโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนการศึกษาแบบปีต่อปี ที่ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 9 ทุน ทั้งนี้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ในทุกๆสาขาวิชาที่เปิดสอน...

BI Norwegian Business School ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาที่มีชื่อว่า 'BI Presidential Scholarships' จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในทุกๆ สาขาวิชาที่เปิดสอน โดยสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้จาก www.bi.edu/master/ สำหรับทุนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีแรก สำหรับปีถัดไปจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนและหลักฐานทางการเงินของผู้รับทุน

ทั้งนี้ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลคะแนน GMAT/GRE/CAT มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม และส่งประวัติส่วนตัวประกอบการพิจารณา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2014 ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ bi.edu .

BI Norwegian Business School มอบโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้ทุนการศึกษาแบบปีต่อปี ที่ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 9 ทุน ทั้งนี้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ในทุกๆสาขาวิชาที่เปิดสอน... 7 ก.พ. 2557 11:04 7 ก.พ. 2557 15:49 ไทยรัฐ