ข่าว
100 year

ยุติงมไม้ใต้น้ำ-เดินหน้าตามแผนซ่อมสะพานอุตตมานุสรณ์

ทีมข่าวภูมิภาค6 ก.พ. 2557 16:27 น.
SHARE

คณะกรรมการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ จ.กาญจนบุรี มีมติยุติงมไม้ใต้น้ำ เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยว หวั่นไม่ปลอดภัย พร้อมเดินหน้าตามแผนซ่อมสะพานไม้...

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้ถูกน้ำท่วมและพัดจนสะพานขาดเสียหาย ใช้การไม่ได้เมื่อฤดูฝนปี 2556 ที่ผ่านมา โดยได้จัดสร้างสะพานลูกบวบเป็นสะพานชั่วคราว เพื่อใช้แทนสะพานไม้เดิมไปก่อนนั้น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 ก.พ. 57 นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ในครั้งนี้ มีเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม นายอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัดและในพื้นที่ อ.สังขละบุรี เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีมติในการดำเนินการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานไม้สังขละบุรี โดยสรุปคือ

เห็นชอบตามร่างแบบแปลนที่วิศวกรผู้ออกแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ในการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ต้องคำนึงถึงอัตลักษณ์เดิมโดยใช้ไม้ทั้งหมด และเสริมความมั่นคงแข็งแรงของฐานเสาสะพานไม้ ด้วยการใช้ Gabion Box บรรจุหินใหญ่คละ โดยให้ไปทบทวนรายละเอียดอีกครั้งก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการภายในเดือน ก.พ. 57 เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการหาผู้รับจ้างตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป

ประธานคณะกรรมการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ เปิดเผยอีกว่า การซ่อมสะพานอุตตมานุสรณ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากสิ้นสุดฤดูฝน เมื่อปลายเดือน พ.ย. 56 ที่ผ่านมา ในเดือน ธ.ค. 56 ยังเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก น้ำไหลเชี่ยว มีดินทับถมไม้ที่จมอยู่ใต้แม่น้ำเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักประดาน้ำที่ลงไปงมไม้ใต้น้ำ มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย การขนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงหยุดการทำการค้นหาเมื่อกลางเดือน ม.ค. 57

อย่างไรก็ตาม จ.กาญจนบุรี ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ซ่อมแซมสะพานไม้สะพานอุตตมานุสรณ์ขาดกาญจนบุรีน้ำป่างมไม้ใต้น้ำน้ำเชี่ยวสังขละบุรี

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้