ข่าว
100 year

กกต.น่านเตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์ แจ้งเหตุภายใน 9 ก.พ.

ทีมข่าวภูมิภาค6 ก.พ. 2557 17:14 น.
SHARE

กกต.น่าน แจ้งเตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้ไปแจ้งเหตุภายใน 9 กุมภาพันธ์ เพื่อจะได้ไม่เป็นคนเสียสิทธิ์ทางการเมือง เผยสามารถแจ้งได้หลายวิธี ยื่นด้วยตัวเอง ให้คนอื่นยื่นให้หรือส่งทาง ปณ.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิทยา กามนต์ ประธาน กกต. น่าน แจ้งเตือนผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า ขอให้ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ให้ไปแจ้งเหตุภายใน 9 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.น่าน เป็นวันสุดท้าย ว่ามีเหตุผลอะไร ซึ่งการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ มีอาทิติดกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ พิการ หรือสูงอายุ ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม. หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด

โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ (ส.ส.28) ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านพร้อมแนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ 3 วิธี คือ ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และไม่ไปแจ้งเหตุ จะทำให้เสียสิทธิ์ 3 ประการ

คือ 1. เสียสิทธิ์การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. 2. เสียสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นและสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. และ 3. เสียสิทธิ์การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสิทธิ์ทั้ง 3 ประการจะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง57นครศรีธรรมราชส.ส.กกต.น่านใช้สิทธิเลือกตั้งวิทยา กามนต์เหตุสุดวิสัยส.ส.ส.ว.

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้