ข่าว
100 year

หนุน 'ปฏิรูปครู' จริงจัง หวังยกระดับการศึกษาไทย

ไทยรัฐออนไลน์6 ก.พ. 2557 13:00 น.
SHARE

ส.ค.ศ.ท. หนุนแผน "ปฏิรูปครู" จริงจัง ให้สอนเฉพาะสาขาที่จบมา หวังเพิ่มสมรรถนะการสอน

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ที่ผ่านมา มีการหารือเกี่ยวกับการผลิตครูในอนาคต ซึ่งในที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่า ครูในแต่ละช่วงการศึกษาจะต้องแตกต่างกัน จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความเป็นจริง เช่น ครูประถมศึกษา ต้องสามารถสอนได้มากกว่า 1 วิชา และเรียนในหลักสูตร 5 ปี ส่วนครูมัธยมศึกษาต้องเป็นครูที่สอนวิชาเฉพาะทางที่ตัวเองจบมาเท่านั้น เช่น จบวิชาเคมี ก็สอนได้เฉพาะเคมีเท่านั้น ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนให้ครูมัธยมศึกษาเรียนหลักสูตร 4+2 เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนเป็นรายสาขาวิชาอย่างเข้มข้น

เช่นเดียวกับ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธาน ส.ค.ศ.ท. กล่าวว่า ถึงเวลาต้องปฏิรูประบบการผลิตครู และพัฒนาความสามารถของครู รวมถึงต้องจัดระบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะของครูที่จะออกไปสอน เช่น ครูที่จบปริญญาตรี เอกอนุบาลหรือเอกประถมฯ ให้สอนได้ระดับอนุบาลประถมศึกษาโดยสอนพื้นฐานวิชาทั่วไปยังไม่เจาะลึก ขณะครูที่จบปริญญาตรีเอกเดี่ยว ก็ให้เป็นครูประจำวิชาสอนได้ถึงระดับ ม.ต้น ส่วนครูที่จบปริญญาโทให้สอนได้ถึงระดับ ม.ปลาย เฉพาะวิชาแต่มีความเข้มข้นมากขึ้น เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นเพียงความคาดหวังที่จะพัฒนา และยกระดับคุณภาพครูในอนาคต.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ครูปฏิรูปครูครูไทยส.ค.ศ.ท.สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยพินิติ รตะนานุกูลกกอ.มนตรี แย้มกสิกรหลักสูตรครู

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้