ข่าว
100 year

ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับ AEC

ไทยรัฐออนไลน์6 ก.พ. 2557 00:25 น.
SHARE

ปทุมธานีจัดอบรมผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมรับเออีซี...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.พ. 57 นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดสัมมนาฝึกอบรมเรื่องเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการรองรับ AEC ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ AEC ระดับจังหวัด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายสันติ วิสุทธิ์สิริ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี


นายชาญชัย ชัยเฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 1 กรมศุลกากร นายภาค วราธนานันทน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และนายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นวิทยากรดำเนินรายการ ณ ห้องอบรมสัมมนา 1 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ยิม 1 ม.ธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ อาเชียน AEC ในปี 2014 นี้ โดยนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าต่อกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก SMEs เกษตรกร และประชาชนจังหวัดปทุมธานี ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจส่งผลกระทบธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ธุรกิจที่มีขีดความสามารถทางการค้าน้อยกว่า รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่ยังไม่มีโครงสร้างทางการค้าที่เข้มแข็ง


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และจังหวัดปทุมธานี ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางการค้า การสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับเศษฐกิจการค้าของจังหวัด จึงกำหนดให้มีการสัมมนาฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และยังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งยังแสดงความพร้อมของศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน จังหวัดปทุมธานี .

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วินชัย อุยางกูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้ประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมเออีซีขีดความสามารถศักยภาพ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้