ข่าว
100 year

ปลูกไม้ผลครัวเรือนละต้น ฉลองพระเทพฯ 60 พรรษา

ไทยรัฐออนไลน์6 ก.พ. 2557 05:00 น.
SHARE

มะไฟ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทำ “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น” ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย.2558 และกระทรวงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ.นี้ ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการฯ นิทรรศการพันธุ์ไม้ผลยืนต้น 10 สายพันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม, มังคุด, มะไฟ,ทุเรียน หมอนทอง, ชมพู่ทูลเกล้า, กระท้อนปุยฝ้าย, มะม่วงหนังกลางวัน, ส้มโอขาวทองดี, ขนุนฟ้าถล่ม และสาเก ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานพันธุ์ไม้ผล 10 สายพันธุ์ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย 1.ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง),  2.นายกเทศมนตรีเทศบาลอัมพวา (มะไฟ), 3.ผู้จัดการอุทยาน ร.2 (มังคุด), 4.เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กระท้อนปุยฝ้าย), 5.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี (ชมพู่ทูลเกล้า),  6.เกษตร จังหวัดสมุทรสาคร (มะพร้าวน้ำหอม), 7.เกษตรจังหวัดราชบุรี (มะม่วงหนังกลางวัน), 8.เกษตรจังหวัดนครปฐม (ส้มโอขาวทองดี), 9.เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (ขนุนฟ้าถล่ม) และ 10. เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (สาเก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอีกว่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจมีไม้ผลยืนต้นเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รวมทั้งเป็นการขยายพันธุ์ไม้ผลยืนต้นทรงคุณค่าหายาก จึงมอบพันธุ์ไม้ผลยืนทั้ง 10 สายพันธุ์ รวม 6,000 ต้น แจกจ่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจที่มาร่วมงานครั้งนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การเกษตรโอฬาร พิทักษ์มะพร้าวน้ำหอมมังคุดมะไฟทุเรียน หมอนทองชมพู่ทูลเกล้ากระท้อนปุยฝ้ายมะม่วงหนังกลางวันส้มโอขาวทองดีขนุนฟ้าถล่มสาเก

Most Viewed