ข่าว
100 year

แผนกคดีบริหารงานบุคคลศาล ปค.

ซี.126 ก.พ. 2557 05:00 น.
SHARE

วิพากษ์วิจารณ์มาหลายครั้งแล้วถึงความล่าช้าของศาลปกครองในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในวงราชการที่ข้าราชการน้อยใหญ่ถูกกลั่นแกล้งรังแกจากผู้มีอำนาจในระดับต่างๆ

ส่วนใหญ่แล้วคำตัดสินออกมาให้ผู้ฟ้องเป็นฝ่ายชนะคดีให้ยกเลิกคำสั่งนั้นๆเสียโดยพลัน ดูเผินๆแล้วน่าจะดีใจที่ความเป็นธรรมยังมีอยู่ในโลกนี้จากคำตัดสินของศาลปกครอง

แต่ในความเป็นจริงความยุติธรรมที่ได้รับนั้นค่อนข้างล่าช้าจนเกินเหตุบางทีผลคดีถึงที่สุดเอาเมื่อผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการไปแล้ว จะเยียวยาคืนตำแหน่งอย่างไรก็ไม่เป็นผลจริงจังในทางปฏิบัติ หรือบางทีคนที่ใช้อำนาจไม่ถูกต้องเองนั่นแหละที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ผลของคดีจึงตกไปให้คนมาแทนต้องตามเช็ดตามล้างทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่เป็นฝีมือของคนเก่าในตำแหน่งที่นั่งอยู่

ที่จริงก็น่าเห็นใจฝ่ายศาลปกครองอยู่บ้างเหมือนกันในปริมาณคดีที่มีเข้ามามากมายมหาศาล เอะอะอะไรก็ฟ้องศาลปกครองเอาไว้ก่อน

ศาลปกครองคงจะตระหนักในเรื่องนี้อยู่บ้างหรอกจึงได้มีการจัดตั้งแผนกคดีบริหารงานบุคคลขึ้นในศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้นทุกแห่ง

โดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันคดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีปริมาณเพิ่มขึ้น สมควรให้ดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปโดยรวดเร็วทันต่อการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่คู่กรณี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

จึงให้จัดตั้งแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ประธานศาลปกครองสูงสุดอาจมอบหมายให้ตุลาการในแผนกคดีบริหารงานบุคคลพิจารณาคดีอื่นใดตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

ทั้งนี้ให้มีตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบงานของแผนก  และให้แผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วยองค์คณะและตุลาการผู้แถลงคดีที่มีความเชี่ยวชาญคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยมีจำนวนองค์คณะและตุลาการผู้แถลงคดีตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนด

ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดนี้มีตำแหน่งเทียบเท่ารองประธานศาลปกครองสูงสุด

ของศาลปกครองชั้นต้น ก็มีการดำเนินการในทำนองเดียวกัน  โดยตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองชั้นต้นมีตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีศาลปกครองนั้นๆ

การประกาศเรื่องนี้มีมาตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2557 และกำหนดไว้ด้วยว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในหกสิบวัน คือไม่เกินกลางเดือนมีนาคมโดยประมาณ

ต้องขอขอบคุณท่านประธานศาลปกครองสูงสุด นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิ-ริยกุล ที่ผลักดันแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจัง

ว่าแต่ว่าคดีนายถวิล เปลี่ยนศรี เมื่อไหร่จะตัดสินเสียที.

 

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ข้าราชการ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้