ข่าว
100 year

ผ่าทางตัน....มันสำปะหลัง

ดอกสะแบง6 ก.พ. 2557 05:00 น.
SHARE

เมื่อวันวาน...ผม ได้พูดถึงเรื่อง มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งของไทยเรา ซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ขยายผลข่ายผู้ผลิตให้ มีศักยภาพ ในการ เพิ่มปริมาณโดยการลดต้นทุน พร้อม เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปอย่างมีคุณภาพ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมทั้งตลาดในประเทศและส่งออก

เส้นทางการพัฒนามันสำปะหลังสู่ภาคอุตสาหกรรม ต่างประเทศได้ให้ความสำคัญต่อวัตถุดิบทางการเกษตรตัวนี้ไม่น้อย โดยเฉพาะใน ภูมิภาคอาเซียน นักวิชาการได้มีการพบปะหารือ กันเป็นประจำเกี่ยวกับการนำเข้าสู่ วงจรพืชพลังงานทดแทน....

.....ซึ่งถ้า หากบรรลุตามเป้าหมายก็จะเป็นโอกาสอันดีแก่เกษตรกรไทยผู้ปลูกไม่น้อย และไม่ต้องเป็นภาระของภาครัฐฯที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงตลาด ให้กลไกถูกบิดเบือน....

เมื่อไม่นานมานี้...สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The UnitedNation Industrial Development Organization ในการประชุมโครงการนำร่องการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) ให้การสนับสนุน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล ที่เรียกว่า Very Hight Gravity-Simulttaeous Saccharification and Femetation ในรูปแบบ ลดการปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ...รวมทั้งอาจนำไปสู่การ แก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

ซึ่งได้สร้าง โรงงานต้นแบบในการผลิตเอทานอลแบบลดการปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ ไว้ 2 แห่ง คือที่เมืองไทยมีกำลังการผลิตวันละ 200 ลิตร กับที่เวียดนามกำลังการผลิต 50 ลิตรต่อวัน ส่วนที่พม่านั้นอาจรุดหน้าเพราะมีการสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมกำลังการผลิตทำได้ถึง 400,000 ลิตรต่อวัน...

ไทยเรานั้นแม้จะยังไม่มีการผลิตเป็นอุตสาหกรรม แต่ก็ถูกยกให้เป็นแหล่งของวิชาการ ตั้งเป็น ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีเอทานอล อย่างครบวงจร และเวียดนามเสริมต่อโดยสถาบันวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เป็นองค์ประกอบรวมในการส่งเสริมให้ความรู้ในการผลิตและการนำเอาไบโอเอทานอลไปใช้ในวงกว้าง ในรูปแบบที่หลากหลาย

เมื่อ.....ปลายน้ำหมายถึงผลิตภัณฑ์เอทานอลลื่นไหล ต้นน้ำคือวัตถุดิบก็ขยับตาม มันสำปะหลังไม่ล้นตลาด ตามความสมดุลของอุปสงค์กับอุปทาน...เกษตรกรก็แฮปปี้...!!

 

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงมันสำปะหลัง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้