ข่าว
100 year

ปรับ 'รับตรง57' ห้ามจัดสอบเอง ให้ใช้ผลทดสอบกลาง

ไทยรัฐออนไลน์4 ก.พ. 2557 17:22 น.
SHARE

สกอ.เล็งปรับระบบ "รับตรงปี 57" ห้ามสถาบันจัดสอบเอง ให้ใช้ผลทดสอบกลางโดยหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับ หลังมี "กสพท." เป็นโมเดลคัดเลือกนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 57 มีรายงานว่า ศ.พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยความคืบหน้าของการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบุว่า ขณะนี้คณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา กำลังพิจารณาข้อมูลการคัดเลือก หลังพบมีความเห็นจากกลุ่มผู้แทนในสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงระบบ และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อเสนอแนะของกลุ่มเครือข่ายทั้ง 9 แห่ง

ทั้งนี้ ส่วนที่เห็นควรจะปรับปรุง คือ "การรับตรง" ซึ่งในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอความร่วมมือสถาบันจัดสอบหลังเดือน มี.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ขณะปีการศึกษา 2558 ขอให้สถานศึกษางดจัดสอบรับตรงเอง และขอให้ใช้ผลการทดสอบที่จัดสอบ โดยหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับ

"แต่ละกลุ่มวิชา สามารถกำหนดรายวิชาที่จะใช้สอบร่วมกัน แต่ใช้น้ำหนักต่างกัน ซึ่งมีแนวทางมาจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในขณะที่การรับนักศึกษาในระบบโควตา มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามปกติได้ นอกจากนี้ ยังต้องปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการผนวกระบบรับตรงเข้ากับระบบกลางที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" ศ.พิเศษ ทศพร กล่าว

เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า จะขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ ซึ่งอาจดำเนินการมากกว่า 1 รอบ โดยจะหารือว่าต้องการข้อสอบกลางที่มหาวิทยาลัยพัฒนาร่วมกัน และจัดทำใหม่ หรือใช้ข้อสอบที่มีอยู่เดิม โดยในเบื้องต้นองค์ประกอบที่ควรจะนำมาพิจารณา ควรประกอบด้วย 1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 2. การทดสอบวิชาสามัญที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดร่วมกัน 3. การทดสอบวิชาเฉพาะ และ 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (จีแพ็กซ์).

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สกอ.กกอ.ปรับระบบรับตรงปี 57สถาบันผลทดสอบกลางกสพท.โมเดลคัดเลือกนักศึกษาทศพร ศิริสัมพันธ์อุดมศึกษามหาวิทยาลัย

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้