ข่าว
100 year

กทม.นำร่องอนุรักษ์ 4 ชุมนุมรัตนโกสินทร์

ไทยรัฐออนไลน์4 ก.พ. 2557 19:36 น.
SHARE

คกก.กำหนดแนวทางอนุรักษ์พื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ร่วมกำหนดแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ นำร่องใน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเวิ้งนครเกษม เจริญไชย ย่านตลาดน้อย และเลื่อนฤทธิ์...

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 57 นายสัญญา ชีนิมิตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันอาศรมศิลป์ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร สมาคมอิโคโมสไทย ชุมชนเวิ้งนครเกษม ชุมชนเจริญไชย ชุมชนย่านตลาดน้อย และชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ร่วมประชุม โดยในวันนี้ได้รวมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ครอบคลุมพื้นที่เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์

กำหนดนำร่องใน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเวิ้งนครเกษม ชุมชนเจริญไชย ชุมชนย่านตลาดน้อย และชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าที่มีความเป็นมายาวนาน ลักษณะอาคารมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานหลากหลายยุคสมัย อีกทั้งเป็นย่านการค้าเก่าแก่และยังคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน

การหารือแนวทางในวันนี้คณะกรรมการได้กำหนดกรอบแนวทางในการทำงานเพื่อให้เกิด ความสมดุลในการอนุรักษ์พร้อมๆ ไปกับการพัฒนา ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งต้องไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของเจ้าของอาคาร ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องอนุรักษ์และพัฒนาทางด้านกายภาพเท่านั้น จะต้องมีการบูรณาการด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญในกรุงเทพฯ สร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป โดยการทำงานในการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ นั้น ประกอบด้วยเหตุปัจจัยจากหลายส่วน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งการหารือวันนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้รวบรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการเพื่อให้คณะทำงานกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ฯ ได้นำไปศึกษาต่อถึงข้อมูลจำเพาะในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาพิจารณาต่อไป ซึ่งหากการดำเนินการในพื้นที่นำร่องนี้ประสบผลสำเร็จ กทม.จะได้มีการพัฒนาไปยังพื้นที่อื่นๆ อาทิ คลองภาษีเจริญต่อไป

ด้านนายวิศิษฐ์ เตชะเกษม ผู้แทนชุมชนเวิ้งนครเกษม กล่าวว่า ควรมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนค้นหาคุณค่าของชุมชนพร้อมสื่อสารออกมาเอง โดยกรุงเทพมหานครเป็นเพียงผู้สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา เนื่องจากเห็นว่าการทำงานทุกๆ ฝ่ายจะต้องทำร่วมกันจึงจะเกิดผลสำเร็จ.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อนุรักษ์เวิ้งนครเกษมเจริญไชยย่านตลาดน้อยเลื่อนฤทธิ์สัญญา ชีนิมิตรรองปลัดกรุงเทพมหานครกรุงรัตนโกสินทร์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้