ข่าว
100 year

คนชะลอก่อหนี้ทำเอ็นพีแอลเพิ่มจิ๊บๆ

ทีมข่าวเศรษฐกิจ4 ก.พ. 2557 06:00 น.
SHARE

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ล่าสุดของระบบสถาบันการเงินไทยสิ้นปี 56 โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 3 ปี 56 ยังไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียของสถาบันการเงินอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเพราะประชาชนเริ่มชะลอการขอสินเชื่อครัวเรือนใหม่ เนื่องจากมีหนี้เดิมที่ต้องจ่ายจนเต็มความสามารถในการชำระแล้ว

ทั้งนี้ ณ  สิ้นเดือน ธ.ค.56 ระบบสถาบันการเงินไทยมีหนี้เอ็นพีแอลรวม 267,132 ล้านบาท หรือ 2.16% ของสินเชื่อรวมของสถาบันการเงินทั้งหมด ลดลง 595 ล้านบาทเมื่อเทียบกับเอ็นพีแอล ณ สิ้นไตรมาส 3 แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ระบบสถาบันการเงินไทยได้สำรองเงินสำหรับหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวนมาก ทำให้เมื่อนำตัวเลขสำรองมาหักจากเอ็นพีแอล หรือที่เรียกว่า เอ็นพีแอลสุทธิ พบว่า มีเอ็นพีแอลสุทธิทั้งสิ้น 124,175 ล้านบาท คิดเป็น 1.02% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้น 1,905 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเอ็นพีแอลสุทธิสิ้นไตรมาส 3

สำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิ้นเดือน ธ.ค.56 มีเอ็นพีแอล 258,948 ล้านบาท หรือ 2.31% ของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวม ลดลง 826 ล้านบาท จากไตรมาส 3 แต่มีเอ็นพีแอลสุทธิ 122,138 ล้านบาท หรือ 1.1% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้น 1,918 ล้านบาท ส่วนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีเอ็นพีแอลต่ำมาก และต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยมาก แต่เริ่มเห็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 โดยมีเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 6,699 ล้านบาท หรือ 0.6% ของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศรวม เพิ่มขึ้น 159 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 และมีเอ็นพีแอลสุทธิ 993 ล้านบาท หรือ 0.09% เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในขณะนี้ฝ่ายเสถียรภาพสถาบันการเงินของไทยกำลังติดตามสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของหนี้เสียของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด และได้ประสานงานกับธนาคารพาณิชย์มาตลอด แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของหนี้เอ็นพีแอลมากนัก แต่ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และครัวเรือนที่มีหนี้สินในระดับสูง ถือเป็นความเสี่ยงให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ และนำไปสู่หนี้เสียของประชาชนได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารแห่งประเทศไทยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เอ็นพีแอลหนี้เสียสถาบันการเงินรุ่ง มัลลิกะมาสธนาคารพาณิชย์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้