ข่าว
100 year

รัฐบาลพม่าถวายสมณศักดิ์ "สมเด็จฯ วัดปากน้ำ"

ทีมข่าวการศึกษา4 ก.พ. 2557 05:15 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วรัญญู วรญฺญู) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือพม่า ประจำประเทศไทย ทำหนังสือแจ้งมายังสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยระบุว่า นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พิจารณาถวายสมณศักดิ์ “อัคคมหาสัทธัมมโชติกะธะชะ” แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำหรับสมณศักดิ์ดังกล่าว มีความหมายว่า ผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสมณศักดิ์สูงสุดของทางพม่า และหลังจากนี้จะมีการจัดพิธีถวายสมณศักดิ์อย่างเป็นทางการที่พม่าซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา อีกครั้ง

พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์กล่าวต่อไปว่า ในแต่ละปีทางพม่าจะพิจารณาพระสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศที่ทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายสมณศักดิ์ในด้านต่างๆ ให้เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันเอกราช ซึ่งในส่วนของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เองนั้นเคยเดินทางไปร่วมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ที่พม่า นานถึง 1 ปี ในช่วงปี 2499-2500 และทางรัฐบาลพม่าเองยังไม่เคยทราบข้อมูลดังกล่าว และเมื่อทางพม่าพิจารณาถวายสมณศักดิ์ให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รัฐบาลพม่าจึงส่งเจ้าหน้าที่มาสอบถามข้อมูลกับวัดปากน้ำฯ และตนได้แจ้งข้อมูลให้ทราบ จึงสร้างความยินดีให้กับทางรัฐบาลพม่าเป็นอย่างยิ่ง

วันเดียวกัน พระมหาสมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ กล่าวว่า ตามที่พระพุทธวรญาณ (ทองสุวณฺณสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ มรณภาพลง เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ล่าสุดทาง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ให้แก่ พระเทพกิตติเวที(ฉ่ำปุญฺญชโย) รองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัด เบญจมบพิตรฯ แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วัดปากน้ำภาษีเจริญวรัญญู วรญฺญูเอกอัครราชทูตพม่าอัคคมหาสัทธัมมโชติกะธะชะเต็ง เส่ง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้