ข่าว
100 year

สอศ.ทุ่มงบ 84 ล. พัฒนา 'วิทยาลัยขนาดเล็ก'

ไทยรัฐออนไลน์3 ก.พ. 2557 17:50 น.
SHARE

เลขาธิการ กอศ. เผย สอศ.เตรียมทุ่มงบ 84 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก หวังผลเชิงรูปธรรม...

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 57 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ในปี 2557 สอศ.จะเร่งเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีนักศึกษาต่ำกว่า 1,200 คน ให้เข้าสู่มาตรฐานอาชีวศึกษา ด้วยงบประมาณพัฒนาเพิ่มเติม 84 ล้านบาท หลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนไปแล้วในปี 2556 จำนวน 150 ล้านบาท เนื่องจากก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา แม้ว่า สอศ.จะเน้นส่งเสริมให้เด็กเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่กลับไม่มีเด็กเข้ามาเรียนในวิทยาลัยขนาดเล็ก จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้งบประมาณร้อยละ 75 ให้กับวิทยาลัย 229 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักศึกษาเข้าเรียนน้อย ขณะที่อีกร้อยละ 25 จัดสรรให้กับวิทยาลัย 33 แห่ง แห่งละ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สอศ. ประเมินแล้วเห็นว่า ประสบความสำเร็จในการพัฒนาปี 2556 

"การจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาโดยเน้นคุณภาพ และดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 3 เรื่อง คือ 1.ครูต้องออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน เพื่อติดตามความเป็นอยู่ นำไปสู่การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ทั้งเรื่องการเรียน สวัสดิการ และจัดทำเป็นฐานข้อมูล 2. จัดกิจกรรมบังคับเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในจาก สอศ. และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยทุกวิทยาลัยจะนำผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณา ทำโครงการพัฒนาตามตัวชี้วัด และ 3. ให้ทุกวิทยาลัยประเมินผลนักเรียนแนวใหม่ เน้นทักษะอาชีวะ แทนการประเมินโดยข้อสอบแบบปกติ" ดร.ชัยพฤษ์ กล่าว.

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาฯ คณะกรรมการการอาชีวศึกษากอศ.สอศ.งบ84 ล้านบาทคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กวิทยาลัยคุณภาพพัฒนา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้