ข่าว
100 year

มช.จับมือ 6 สถาบัน จัดมหกรรมแนะแนว-หางานทำ-ศึกษาต่อ

ทีมข่าวภูมิภาค3 ก.พ. 2557 15:26 น.
SHARE

มช.ร่วมกับ 6 สถาบันการอุดมศึกษาในเขต จ.เชียงใหม่ เชิญนิสิต นักศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และผู้สนใจ ร่วมงาน “มหกรรมแนะแนวหางานทำและศึกษาต่อ” ในวันที่ 12-13 ก.พ. 2557 นี้…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า มช.ร่วมกับ 6 สถาบันการอุดมศึกษาในเขต จ.เชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ” ในวันที่ 12-13 ก.พ. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุม มช. พบกับตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำของประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศจากหลากหลายสถาบัน นิทรรศการและบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน" ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแกนนำในการประสานความร่วมมือกับ 6 สถาบันการอุดมศึกษาในเขต จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในการสร้างความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิต จัดมหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ ในวันที่ 12-13 ก.พ. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุม มช.

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใน จ.เชียงใหม่ ในการลดปัญหาด้านการไม่มีงานทำของบัณฑิต เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และยังเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและผู้ที่สนใจในการสมัครงาน

รศ.ดร.ธนารักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในมหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ ประกอบด้วย การแนะนำสถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน การรับสมัครงานโดยหน่วยต่างๆ ที่สนใจรับสมัครนักศึกษาร่วมทำงานในองค์กร โดยในบางหน่วยงานได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ที่บริษัท หรือหน่วยงาน

พร้อมกันนั้น นอกจากการรับสมัครงานแล้ว ยังมีกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย และการปรับตัวเข้าสู่โลกอาชีพ รวมถึงการรู้จักตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยจะมีการแนะแนวให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ และนิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน โดยในวันที่ 12 ก.พ. 2557 เวลา 13.00-16.00 น. จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอาเซียนด้วย

อย่างไรก็ตาม นิสิต นักศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และผู้สนใจ ควรเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแจ้งผลการเรียน รูปถ่ายหน้าตรง ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) ใบรับรอง/ใบผ่านงานอื่นๆ (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3034

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันการอุดมศึกษาเชียงใหม่มหกรรมแนะแนวหางานทำศึกษาต่อ12-13 กุมภาพันธ์ 2557

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้