วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สวธ.ปูทางเผยแพร่งานศิลปินแห่งชาติ

สวธ.ปูทางเผยแพร่งานศิลปินแห่งชาติ

  • Share:

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ.จะส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติให้แก่สาธารณชนมากขึ้น โดยมอบหมายให้กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดโครงการสืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยม และความเป็นไทย กิจกรรมนิทรรศการศิลปินแห่งชาติกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณี : นิทรรศการศิลปะนานาชาติ ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติของไทย และศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียง กว่า 30 คน มีผลงานร่วม 100 ชิ้น มาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชม ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแต่ละคนด้วย นอกจากนี้ ยังมีนโยบายยกระดับการนำเสนอผลงานของศิลปินไทยไปสู่ระดับโลก ด้วยการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ที่หอศิลป์นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายนนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้