Thairath Logo
กีฬา

เลือกตั้งงดลงคะแนนกว่า 1 หมื่นหน่วย ภาคใต้ทะลุ 7 พัน

Share :

กกต.สรุปเลือกตั้ง งดลงคะแนนกว่า 1 หมื่นหน่วย ภาคใต้ ทะลุ 7 พัน ภาคกลาง 99 หน่วย ขณะเหนือ-อีสาน ฉลุย..

วันที่ 2 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลภายหลังการปิดหีบเลือกตั้ง เพื่อสรุปสถานการณ์การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 2 ก.พ. ว่า สถานการณ์หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 93,952 หน่วย เปิดได้ 83,669 หน่วย ปิด 10,283 หน่วย โดยได้สรุปจังหวัด ที่มีงดการลงคะแนน ดังนี้

กทม.มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,671 หน่วย เปิดได้ 6,155 หน่วย ปิด 516 หน่วย

ภาคกลาง

เพชรบุรี 710 หน่วย เปิดได้ 637 หน่วย ปิด 73 หน่วย

ระยอง 790 หน่วย เปิดได้ 764 หน่วย  ปิด 26 หน่วย

ภาคใต้

ประจวบคีรีขันธ์ 623 หน่วย เปิดได้ 438 หน่วย ปิด 185 หน่วย

สตูล 364 หน่วย เปิดได้ 64 หน่วย ปิด 300 หน่วย

นครศรีธรรมราช 1.970 หน่วย เปิดได้ 77 หน่วย ปิด 1,893 หน่วย

ยะลา 577 หน่วย เปิดได้ 571 หน่วย ปิด 6 หน่วย

ปัตตานี 795 หน่วย เปิดได้ 794 หน่วย ปิด 1 หน่วย

นราธิวาส 915 หน่วย เปิดได้ 914 หน่วย ปิด 1 หน่วย

ขณะที่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง สงขลา ตรัง ปิดทุกหน่วยจำนวนรวม 7,007 หน่วย

อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้ง57กรุงเทพฯส.ส.2กุมภาพันธ์2557กกต.สรุปเลือกตั้งงดลงคะแนน1 หมื่นหน่วยภาคใต้ทะลุ 7 พันภาคกลาง 99 หน่วยเหนืออีสาน