ข่าว
100 year

สิ่งที่ต้องปฏิรูปอันดับแรก

3 ก.พ. 2557 05:00 น.
SHARE

ในขณะที่กระแสการปฏิรูปกำลัง พุ่งแรงอยู่นี้ มีหลายกลุ่มออกมาขานรับพรรคการเมืองทุกพรรค ต่างประกาศนโยบายปฏิรูปประเทศ กลุ่มนักวิชาการดังเปิดเครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย เพราะเห็นว่าประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติทุกด้าน ทั้งการเมืองการปกครอง ความเหลื่อมล้ำ การศึกษาและสื่อมวลชน

“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” ขององค์กรวิชาชีพ 74 องค์กร มีทั้งนักวิชาการ ข้าราชการระดับสูง องค์กรธุรกิจ พรรคการเมืองและสื่อ มองว่าความขัดแย้งได้ก้าวสู่ความเกลียดชัง อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จึงเรียกร้องทุกฝ่ายให้แสดงเจตจำนงเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้ง ด้วยการยุติความรุนแรง  การยั่วยุ และลดการเผชิญหน้า

ทุกกลุ่มเรียกร้องให้ปฏิรูปทันที โดยไม่ต้องรอการเลือกตั้ง แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะปฏิรูปอะไร? อย่างไร? และเริ่มต้นที่ตรงไหน? ผลการสำรวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างคนไทยทั่วประเทศ เมื่อ 2–3 ปีก่อน คนส่วนใหญ่ อยากให้แก้นิสัยและพฤติกรรมของนักการเมือง ก่อนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและปัญหา อื่นๆ ถึงจะสำรวจวันนี้ก็คงจะยืนยันเหมือนเดิม

นักการเมืองไม่ใช่ผู้สร้างปัญหาทั้งหมด ทุกคนในสังคมต่างมีส่วนในการสร้างปัญหา แต่นักการเมืองมีส่วนในการก่อปัญหาสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหรืออื่นๆ ดังคำกล่าวของนายธีรยุทธ บุญมี ที่ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมด แต่เป็นยอดสุดของปัญหาทำให้โครงสร้างต่างๆพังทลาย เช่น โครงสร้างพรรคการเมือง และโครงสร้างอำนาจสามฝ่าย

ประเทศไทยมีปัญหาต้องปฏิรูปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหานักธุรกิจการเมือง ที่ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเฟื่องฟู นักการเมืองขาด “จิตสาธารณะ” ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง  ขาดจิตสำนึกการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ พรรคการเมืองเป็นของนักธุรกิจการเมือง การบริหารประเทศขาด ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจอ่อนแอ

“การเลือกตั้ง” เป็นเพียงเรื่อง เดียว ที่สามารถกล่าวอ้างกับชาวโลกได้ว่า ประเทศไทยเป็น “ประชาธิปไตย” อ้างว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ตามหลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง” แต่ไม่พูดให้จบว่า “หนึ่งร้อยบาทหรือห้าร้อยบาท” ส่วนผู้ที่ชนะเลือกตั้งก็จะอ้างว่ามีอำนาจสูงสุด เพราะ “ข้ามาจากเลือกตั้ง” ไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กร ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน

อาจารย์ธีรยุทธชี้ว่านักการเมืองมีความโลภ ใช้อำนาจตามอำเภอใจอย่างไม่มีขีดจำกัด และจะทำให้ประเทศพังพินาศ จึงต้องปฏิรูปโดยเร่งด่วน แต่การที่จะให้นักการเมืองปฏิรูปกันเอง คงจะเป็นไปไม่ได้ นักการเมืิองอาจเข้าร่วมเวทีปฏิรูปได้ ในฐานะตัวแทนองค์กรวิชาชีพหนึ่ง แต่ไม่ควรเป็นผู้นำในการปฏิรูป เพราะล้มเหลวแน่ แต่ต้องเป็นภาระของประชาชนทุกภาคส่วน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต้องปฏิรูปอันดับแรกบทบรรณาธิการนักการเมือง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้