ข่าว
100 year

ทส.มอบรางวัล ขรก.'เพชรจรัสแสง'

ทีมข่าวการศึกษา1 ก.พ. 2557 03:43 น.
SHARE

ทส.ได้มอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” ซึ่งเป็นรางวัลต้นแบบข้าราชการให้กับข้าราชการ ประจำปี 2556 และรางวัลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีความโดดเด่นในผลงานให้ได้รับรางวัลคน ดีศรี สป.และรางวัลดีเพชรจรัสแสง จำนวน 21 ราย...

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.ได้มอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” ซึ่งเป็นรางวัลต้นแบบข้าราชการให้กับข้าราชการ ประจำปี 2556 และรางวัลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีความโดดเด่นในผลงานให้ได้รับรางวัลคนดีศรี สป.และรางวัลดีเพชรจรัสแสง จำนวน 21 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติงาน สร้างผลงานที่โดดเด่นแก่หน่วยงานและองค์กร โดยรางวัลเพชรจรัสแสงหรือข้าราชการต้นแบบ มี 5 คน ประกอบด้วย นางจินตวดี พิทยเมธากูล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายมาเณศ บุณยานันต์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) นายพงศา ชูแนม สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ อส. นายพัฒน์ หล้าแก้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) อส. และนางวายุรัตน์ ยาน้อย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้

รางวัลดี เพชรจรัสแสง ประกอบด้วยนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ กรมควบคุมมลพิษ นายอุโรม แก้วจันทร์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน น.ส.ภัทรทิพา ศันสยะวิชัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.ศรปวันพัสตร์ บุญเชิด กรมทรัพยากรน้ำ นางจินตนา ถิรมงคล กรมควบคุมมลพิษ นายดุริยะ สถาพร กรมป่าไม้ น.ส.กัญญา เดือนนวล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล น.ส.กฤตยา ปัทมาลัย กรมทรัพยากรธรณี น.ส.ณัฐนิชา กิ่งเนียม สบก.สป.ทส. น.ส.ชลาลัย รุ่งเรือง กรมควบคุมมลพิษ นายสมควร พรมมา กรมป่าไม้ นายบุญรอด เพ่งงาม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายนุชิต ศิริทองคำ กรมทรัพยากรธรณี นายอุดม เพ็ชรวงศ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) นายถวัลย์ ตรีสุริยา กรมควบคุมมลพิษ นางปาณิตา งามสอาด กรมป่าไม้ นายรักชาติ ดิ่งกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุจินต์ วงษ์สุวรรณ กรมทรัพยากรธรณี นายวิทยา ยกฉวี กรมควบคุมมลพิษ และ น.ส.เบญจวรรณ พรรณลา กรมทรัพยากรธรณี.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รางวัลเพชรจรัสแสงข้าราชการผลงานดีเด่นโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้