ข่าว
100 year

'อยากใช้สิทธิแต่ติดอุปสรรค' พลิกคู่มือแจงเหตุพลาดเลือกตั้ง

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์1 ก.พ. 2557 05:30 น.
SHARE

นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะชี้ชะตาการเมืองเมืองไทยว่าจะรอดพ้น "วิกฤติเลือกตั้งไปได้หรือไม่" ขณะที่ในปัจจุบัน อุณหภูมิทางการเมืองไทย ยังคงร้อนระอุอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. ที่ประกาศเป่านกหวีดเสียงดังไปทั่วประเทศ ว่าจะขัดขวางการเลือกตั้ง เพราะต้องการปฏิรูปประเทศก่อน หลังจากนั้นจะออกสิทธิออกเสียงอย่างไร ค่อยมาว่ากัน ขณะที่ฝ่ายของคนเสื้อแดง-เสื้อขาว ก็ออกมาจุดเทียน-ปล่อยลูกโป่งขาวรณรงค์ให้มีการเลือกตั้ง

2 กุมภาฯ คือวันชี้ชะตากรรม!?!


ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนระอุ จนถึงขั้นเกิดการเดิมพันขันต่อว่า 2 กุมภาฯ จะเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือถ้าผ่านไปได้ จะมีผลเป็นโมฆะหรือเปล่า เป็นเรื่องที่ต้องคอยติดตามกัน
แต่อีกเรื่องที่ต้องติดตามอย่างไม่กะพริบตา เห็นจะเป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามระบอบประชาธิปไตย ที่คนไทยต้องยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่สืบต่อกันมา ซึ่งหลายคนเกรงว่าการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาฯ อาจเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น จนไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ จึงเกรงจะเกิดผลเสียในเรื่องของสิทธิตามมา

วันนี้ "ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์" จึงขอแนะนำหลักปฏิบัติในการแจ้งเหตุขัดข้อง จนทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ไว้เป็นคู่มือให้คนไทยยามสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติแบบนี้ ดังรายละเอียดที่ กกต.ระบุไว้ดังนี้ หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ 3 ประการ


การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นั้น ต้องประกอบด้วย 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
3. พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม. 6. มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด (ในกรณีนี้รวมถึงการถูกปิดกั้นคูหา หรือปิดกั้นเส้นทางด้วย)


วิธีการแจ้งเหตุสามารถแจ้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน

วิธีการคือ 1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 2. แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ 3.1 ยื่นด้วยตนเอง 3.2 มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน 3.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สนใจคลิกดูได้ที่ http://www2.ect.go.th/about.php?Province=saraburi&SiteMenuID=6837

หากผู้ใช้สิทธิ์รายใดมีเจตนาไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุ จะเสียสิทธิ 3 ประการ คือ 1. เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. 2. เสีย สิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. และ3. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น


เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดกำลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาฯ กกต. ออกมาระบุถึงการเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 57 มีความตอนหนึ่ง ว่า ตอนนี้ทั่วประเทศพร้อมเลือกตั้ง แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีปัญหา พื้นที่ที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด คือเขต กทม.และพื้นที่ภาคใต้ แต่เราก็ได้ซักซ้อมมาโดยตลอด ส่วนปัญหาการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้ง เราแก้ปัญหาด้วยการขอกำลังตำรวจมาคุ้มกันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจทุกภาค ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

 

"เราอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ครั้งนี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติ หากมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าดีแล้ว กกต.ยืนยันว่าทุกอย่างจะดำเนินตามกฎหมายทุกประการ หากมีอุปสรรคหรือข้อติดขัดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสิน" นายภุชงค์กล่าว และว่า สำหรับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ ประชาชนสามารถแจงเหตุได้ภายใน 7 วัน แต่หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะเสียสิทธิขั้นพื้นฐาน"  นายภุชงค์ กล่าว

 

และย้ำว่า สำหรับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ สามารถแจ้งได้ที่นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่น ภายใต้เหตุผล อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล, เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้, พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้, เดินทางออกนอกราชอาณาจักร, มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม. และมีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด

ทั้งนี้ รวมทั้งการถูกกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งด้วย สามารถแจ้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน  โดยสามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง ให้บุคคลอื่่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ทำได้เช่นกัน

สิทธิของใครใครก็รักทั้งนั้น!?!

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เสียสิทธิเลือกตั้ง57นับถอยหลังวิกฤติการเมืองไทยกปปส.เสื้อแดงเสื้อขาวนกหวีดปฏิรูปประเทศจุดเทียนปล่อยลูกโป่งรณรงค์กกต.ภุชงค์ นุตราวงศ์สิทธิ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้