ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ 01/02/57

ซี.121 ก.พ. 2557 05:00 น.
SHARE

เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย ที่เปิดตัวออกมาอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นประเทศไทยก้าวเดินไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่จมปลักอยู่กับ การเลือกตั้งบัง หน้า นั้น นอกจากมีกลุ่มบุคคลทั้งจากภาคธุรกิจ วิชาการ ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ศิลปินดารานักแสดงและสื่อมวลชนแล้ว ยังมี ข้าราชการ ในปัจจุบันเข้าร่วมอย่างน่าชื่นชม นับตั้งแต่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา นพ. สุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นต้น...

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอดีตก็มีมาร่วมอย่างคับคั่ง นับตั้งแต่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกริกไกร จีระแพทย์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ พงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ ก.พ. ธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมชัย ฤชุพันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ภิญโญทองชัย อดีตเลขาธิการ ป.ป.ท. สังคม ทองมี อดีตอาจารย์ศิลปะ ร.ร.ศรีสงคราม-วิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ฯลฯ...

สำหรับที่ชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณ มีข้าราชการกระทรวงต่างๆไปร่วมแสดงตัวสนับสนุนมากขึ้น...มากขึ้นทุกวัน อย่างล่าสุด ข้าราชการกระทรวงการคลัง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน นำโดย สมหมาย ภาษี อดีตรองปลัดกระทรวง ทมยันตี โปษยานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวง มุกดา จันทรสมบูรณ์ อดีตรองปลัดกระทรวง ชวลิต เศรษฐเมธีกุล อดีตอธิบดีกรมศุลกากร พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ ไปกันคับคั่ง...

ก่อนหน้านี้มีบทบาทการแสดงออกของ ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อดีตปลัดกระทรวง อย่าง จเร จุฑารัตนกุล เกริกไกร จีระแพทย์ การุณ กิตติสถาพร ตลอดจน อรนุช โอสถานนท์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ บุญทิพา สิมะสกุล อดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ จันทรา บูรณฤกษ์ อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย ฯลฯ ที่เป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการรุ่นหลัง  ในขณะที่ผู้บริหารอยู่ในตำแหน่งระดับสูงปัจจุบันหลายคนยังติดกับดักอยู่ในเรื่องจำนำข้าว...

ในขณะเดียวกันต้องบันทึกไว้ด้วยว่า ข้าราชการประจำ ที่มุ่งมั่นทำหน้าที่รับใช้รัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมโดยมิเห็นแก่ความเหนื่อยยากจนมิอาจไม่ยกย่องในความกล้าหาญชาญชัยก็มีอยู่อย่างเช่น ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี อำพน กิติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พลโทภราดร พัฒนถา-บุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอาจรวมถึง ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เดินตามรอยลูกพี่ อัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกษียณล่าสุดแล้วยังอาสารับใช้ต่อไปในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลอย่างเต็มภาคภูมิ...

กรรมการกฤษฎีกา หลายคนฝากบอกมาว่าต่อไปนี้เวลาใครๆในรัฐบาลจะอ้างถึงความเห็นทางกฎหมายไปต่อกรกับองค์กรอื่นขอความกรุณาให้อ้างให้ถูกต้องด้วยว่า เลขาธิการกฤษฎีกา ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะที่ออกมามิใช่ความเห็นของ  คณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะเล็กหรือคณะใหญ่ที่ไม่เคยส่งเรื่องมาหารือ มีแต่ถามวานนี้ตอบวันนี้เป็นประจำ...

 

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้