ข่าว
100 year

ซิสโก้ ลงทุนพัฒนาบุคลากรเน็ตเวิร์กไอที 4แสนคน อุดช่องว่างใน 5ปี

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์1 ก.พ. 2557 07:00 น.
SHARE

ซิสโก้ ทุ่ม ผลิตบุคลากรไอทีด้านเครือข่าย 400,000 คน ในอีก 5 ปี หวังอุด "ช่องว่างทักษะด้านไอที" ในไทย และเอเชีย-แปซิฟิก หลังผลการศึกษาไอดีซีชี้ จะเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรไอที 2 ล้านตำแหน่งทั่วโลกใน 10 ปีข้างหน้า...

ซิสโก้ ประกาศแผนลงทุนพัฒนาบุคลากรไอทีด้านเครือข่าย 400,000 คน ในอีก 5 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนทักษะด้านไอทีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในงานสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ "Internet of Everything" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรด้านไอทียุคใหม่ ที่ต้องการประกอบวิชาชีพในสาขานี้ หลังจากปัญหาช่องว่างทักษะทางด้านไอทีถูกระบุไว้ในรายงานของไอดีซี ที่มีชื่อว่า วิวัฒนาการของปัญหาช่องว่างทักษะทางไอที ด้านเครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (The Evolution of the Networking Skills Gap in Asia/Pacific)


รายงานดังกล่าว จัดทำขึ้นภายใต้การมอบหมายของซิสโก้ โดยไอดีซี จากการสัมภาษณ์จำนวน 504 ครั้งใน 8 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี ไอดีซี ได้วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานสำหรับบุคลากรไอทีด้านเครือข่ายในเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แต่ละอุตสาหกรรมตามประเภทและขนาดของอุตสาหกรรม เช่น ภาครัฐ การศึกษา การแพทย์ โทรคมนาคม บริการด้านการเงิน การผลิต ค้าปลีก/ค้าส่ง สื่อ/วิทยุ-โทรทัศน์/สิ่งพิมพ์, ท่องเที่ยว/คมนาคม/การกระจายสินค้า ทรัพยากรธรรมชาติ และบริการอื่นๆ โดยบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 75 คน  ผลการศึกษานี้ครอบคลุมเฉพาะบริษัทที่มีพนักงานฝ่ายไอทีภายในองค์กรเท่านั้น

ผลการศึกษาชี้ว่า ภายในปี 2559 จะมีปัญหาช่องว่างทางด้านทักษะของบุคลากรไอทีด้านเครือข่ายกว่า 400,000 คนทั่วภูมิภาคนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากร สำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับไอซีทีราว 2 ล้านตำแหน่งทั่วโลก ใน 10 ปีข้างหน้า โดย ซิสโก้คาดการณ์ว่า "การเชื่อมต่อ" ที่มีอยู่ราว 10,000 ล้านการเชื่อมต่อในปัจจุบัน จะเพิ่มเป็น 50,000 ล้านการเชื่อมต่อในปี 2563 ทำให้อาชีพหรืองานที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้ด้านไอที จะขยายตัวและแพร่หลายมากขึ้น และเกิดการปฏิรูปควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอที (Tech-savvy workers) และการสร้างงาน ทั้งนี้ จากผลการศึกษาล่าสุดของธนาคารโลก พบว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าตลาดทั่วโลกอยู่ที่ 800,000 ล้านดอลลาร์ (24 ล้านล้านบาท)

 

จากข้อมูลของไอดีซี ซิสโก้ จึงมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการในการสร้างบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพ ด้วยโครงการเชิงกลยุทธ์และการทำงานร่วมกันของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และลดปัญหาช่องว่างทางด้านทักษะที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับโครงการฝึกอบรมนี้ ได้มีการเปิดตัวที่งาน Internet of Things World Forum เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) โดยมุ่งเน้นระบบงานอัตโนมัติ การผลิต และพลังงาน และในอนาคตก็มีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่นำไปสู่การปฏิรูปเช่นเดียวกัน

จากผลการศึกษาไอดีซี พบว่า ในปัจจุบันความต้องการ (demand) แรงงานไอทีด้านเครือข่ายแซงหน้าระดับอุปทาน (supply) ไปแล้ว และแนวโน้มนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต ที่จริงแล้ว การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านไอที อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของตลาดในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กระตุ้นความต้องการเทคโนโลยีด้านเครือข่าย เนื่องจากบริษัทต่างๆ กำลังขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้ล้าสมัย การขยายตัวของเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โมบิลิตี้ ระบบสื่อสารแบบครบวงจร (Unified Communication) และการบริการด้านคลาวด์ ยังช่วยผลักดันความสำคัญของเทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับบริษัทต่างๆ เพราะถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของโครงสร้างธุรกิจ โดย 99% ของผู้ตอบแบบสอบถามไอดีซี ระบุว่า "เครือข่าย" จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นสำหรับองค์กรของตนในอนาคตนายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า ตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ทั้งผู้คน ข้อมูล กระบวนการทำงาน และสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อเศรษฐกิจและองค์กร ทั้งนี้ ระบบเครือข่ายจะมีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น รองรับผู้ใช้หลายพันล้านคน รวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะและสิ่งต่างๆ (เช่น เซ็นเซอร์) โดยภายใต้ Cisco Networking Academy ซิสโก้จะช่วยจัดการฝึกอบรมบุคลากรและแก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะด้านไอทีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่ซึ่งสิ่งต่างๆ ในโลกเกือบทั้งหมดถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

กก.ผจก.ประจำประเทศไทยและอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวต่อว่า ทักษะ คือ คุณสมบัติสำคัญในศตวรรษที่ 21 หากไม่มีการลงทุนที่เพียงพอในด้านทักษะ ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และประเทศต่างๆ จะไม่สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจระดับโลก การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้กลายเป็นความท้าทายที่สำคัญในอุตสาหกรรมไอที ทุกวันนี้ตลาดเครือข่ายกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน วิดีโอ ดาต้าเซ็นเตอร์และเวอร์ชวลไลเซชั่น คลาวด์และโมบิลิตี้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอที เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

นายวัตสัน กล่าวอีกว่า ในประเทศไทย ซิสโก้ได้จัดตั้งโครงการ "Cisco Networking Academy" นำเสนอการเรียนการสอนในห้องเรียนทางออนไลน์ และเครื่องมือแบบอินเทอร์แอ๊กทีฟให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะจำเป็น เพื่อความสำเร็จในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นับตั้งแต่ที่เปิดโครงการ มีผู้เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 33,712 คน โดย 35% ของผู้เรียนเป็นสตรี ปัจจุบันมีสถาบัน Cisco Networking Academy มีทั้งหมด 51 แห่งในเมืองไทย โดยปัจจบันมีผู้เรียนกว่า 6,000 คน

กก.ผจก. ประจำประเทศไทยและอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวด้วยว่า ในระยะแรกของยุค Internet of Everything "เครือข่าย" เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานรุ่นอนาคต และองค์กรต่างๆ จะต้องรับมือกับความท้าทายในการเพิ่มความชาญฉลาดให้กับเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดการแทรฟฟิกโฟลว์ แอพพลิเคชั่นที่ซับซ้อน และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสอดรับกับความต้องการทางธุรกิจ ซิสโก้เป็นผู้นำในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายแห่งศตวรรษที่ 21 เราพบว่าผู้เรียนในโครงการของเรามีความสนใจมากขึ้น ที่จะปรับใช้ความรู้และทักษะเพื่อประโยชน์ของสังคม เราเล็งเห็นโอกาสในการขยายความร่วมมือของเรากับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย.

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ซิสโก้ระบบไอทีเครือข่ายบุคลากรไอทีไอดีซีเน็ตเวิร์กไอซีทีวัตสัน ถิรภัทรพงศ์อุปกรณ์อัจฉริยะCiscoNetworkingAcademyUnifiedCommunicationโทรคมนาคมInternetอินเทอร์เน็ตสร้างคน

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้