วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรคกูเลเตอร์รุกคืบแผนลงทุน เสริมแกร่งระบบไฟฟ้าภาคใต้

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรคกูเลเตอร์อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-3 ก.พ. นี้ สำหรับการดำเนินงาน 2 โครงการสำคัญ คือ 1.โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า บริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ซึ่งรับผิดชอบโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เงินลงทุน 63,200 ล้านบาท และ 2. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วงเงินลงทุน 26,900 ล้านบาท

สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า บริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มาจากเหตุการณ์ไฟดับ 14 จังหวัดเมื่อ 21 พ.ค.2556 ทำให้กระทรวงพลังงาน สั่งการให้ กฟผ.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเชื่อมไปยังภาคใต้ใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในระยะยาว โดยระยะแรกจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562 และระยะ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2565 การลงทุน ขณะที่โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่เมืองใหญ่ ให้ปลอดภัยและทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยจะดำเนินการระหว่างปี 2557-2561 ซึ่ง กฟภ.ได้ทำการคัดเลือก 12 เมืองใหญ่ที่จะดำเนินการไว้แล้ว.

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรคกูเลเตอร์อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-3 ก.พ. นี้ สำหรับการดำเนินงาน 2 โครงการสำคัญ... 30 ม.ค. 2557 00:31 30 ม.ค. 2557 00:31 ไทยรัฐ