วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ปฏิรูปสังคมลดเหลื่อมล้ำ-สร้างคนดี

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จี้ปฏิรูปสังคม ด้านประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต...

นายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาสำคัญที่ต้องปฏิรูปเร่งด่วนไม่แพ้การปฏิรูปการเมืองคือการปฏิรูปสังคม โดยทำให้เกิดความเข้มแข็ง ประชาชนเกิดความตื่นตัว เป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งการปฏิรูปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บริหารจัดการขาดความโปร่งใส มีผลประโยชน์ทับซ้อน ฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เอาเปรียบผู้บริโภค นำเงินรายได้ไปใช้ในทางที่ผิด ต้องปฏิรูปโดยแยกฝ่ายนโยบายออกจากฝ่ายดำเนิน กิจการสลาก ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้มีอำนาจทางการเมือง ตรวจสอบและประชาชนเข้าถึงได้จริง

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเร่งทำคือปฏิรูปสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มช่องทางเข้าถึงทรัพยากร ยกระดับเรื่องรายได้ เศรษฐกิจ และป้องกันปัญหา เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส สร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต.

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จี้ปฏิรูปสังคม ด้านประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต... 29 ม.ค. 2557 23:53 30 ม.ค. 2557 04:03 ไทยรัฐ