วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คุรุสภารุกจัดประเมิน ก่อนต่อตั๋วครู อัพคุณภาพผู้สอน

คุรุสภารุกจัดประเมิน ก่อนต่อตั๋วครู อัพคุณภาพผู้สอน

  • Share:

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เตรียมปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อประเมินครู ก่อนต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หวังพัฒนาคุณภาพผู้สอน...

ศ.กิตติคุณ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เตรียมปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2556 ซึ่งเท่าที่เป็นอยู่คุรุสภามีเกณฑ์การประเมินและแนวทางสำหรับให้ครูสามารถต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทุก 5 ปีอยู่แล้ว แต่คุรุสภาได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เห็นว่าเกณฑ์การประเมินที่ใช้อยู่ง่ายเกินไป เหมือนครูสามารถต่อใบอนุญาตฯ ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู คุรุสภาจึงมีแนวคิดว่าในการประเมินเพื่อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรอบใหม่ในปี 2558 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เข้มข้นขึ้น โดยเกณฑ์ใหม่จะยึดหลักส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพ และกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อสนองตอบต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดความชัดเจนคุรุสภาจะเชิญผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามาหารือในเร็วๆ นี้ และในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าคงเห็นความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์ประเมินการต่อ

ใบอนุญาตใหม่ จากนั้นจะนำข้อสรุปหารือกับกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามคุรุสภาต้องการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง แต่ไม่อยากให้การประเมินต้องเป็นภาระของครูมากนัก เพราะตัวเด็กเองก็ต้องได้รับการพัฒนาไปด้วย ดังนั้นคุรุสภาต้องหาแนวทางส่งเสริมครู ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าเมื่อมีการปรับเกณฑ์แล้วครูน่าจะได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในบางเรื่อง เช่นการปฏิรูปการเรียนการสอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้