วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูเนสโกสับการศึกษาโลก

ยูเนสโก เผยรายงานการสอดส่องการศึกษา พบว่า เด็กกว่า 250 คนทั่วโลกล้มเหลวในการเรียนการอ่านและคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรียกร้องความเท่าเทียมทางการศึกษา...

เมื่อ 29 ม.ค. องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เผยแพร่รายงานประจำปี 500 หน้า ชื่อ “การสอดส่องการศึกษาเพื่อทุกคนทั่วโลก” ระบุว่าเด็ก 250 ล้านคนทั่วโลก ล้มเหลวในการเรียนการอ่านและคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน คิดเป็นความสูญเสียถึง 129,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (4,257,000 ล้านบาท) ต่อปี หรือ 10% ของงบประมาณการศึกษาขั้นประถมทั้งโลก

โดย 1 ใน 4 ของเยาวชนในชาติยากจน อ่านหนังสือเป็นประโยคไม่ได้ และ 1 ใน 3 ของประเทศที่ถูกวิจัย มีครูโรงเรียนประถมที่ได้รับการอบรมถึงขั้นมาตรฐานของชาติไม่ถึง 3 ใน 4 รายงานเรียกร้องให้มีการวางนโยบายการศึกษาระดับโลก ไม่มุ่งแต่อัตราค่าเข้าเรียน แต่เน้นเรื่องการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมและการสอนที่ดีขึ้นด้วย.

ยูเนสโก เผยรายงานการสอดส่องการศึกษา พบว่า เด็กกว่า 250 คนทั่วโลกล้มเหลวในการเรียนการอ่านและคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรียกร้องความเท่าเทียมทางการศึกษา... 29 ม.ค. 2557 23:42 30 ม.ค. 2557 01:24 ไทยรัฐ