วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาทนาย พร้อมช่วยคดี ผลพวงม็อบ-สลายชุมนุม

สภาทนายความ ออกประกาศให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ผู้ได้รับความเดือดร้อนทางคดี ซึ่งเป็นผลจากการชุมนุมประท้วงของ กปปส. กับการใช้กำลังสลายการชุมนุมของรัฐบาล ...

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ เผยว่า ตามที่สภาทนายความได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลจากการชุมนุมประท้วงของ กปปส. กับการใช้กำลังสลายการชุมนุมของรัฐบาลไปแล้วนั้น เนื่องจากยังมีกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการชุมนุมเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งนับรวมผู้เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขณะนี้มีมากถึง 10 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บนับร้อยราย และเห็นว่าการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ของนายกรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางอำเภอนั้น มีแนวโน้มที่ทางรัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้ร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบ ด้วยการใช้อำนาจดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดเป็นประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาว่า คำสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวอาจเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ชอบ เพราะเป็นการดำเนินการในขณะที่เป็นรัฐบาลรักษาการ สภาทนายความเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือทางคดี และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายดังกล่าว เห็นสมควรออกประกาศในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนทางคดี ในการถูกกล่าวหาทุกรายสามารถขอรับความช่วยเหลือดังนี้

1. ให้ทนายความอาสาทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาในการต่อสู้คดีให้แก่บุคคล คณะบุคคล เมื่อได้รับคำร้องขอทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมาย โดยทันที 2. ให้ทนายความอาสารายงานหมายเลขคดี พนักงานสอบสวน คำให้การโดยสรุปในเบื้องต้น ให้สำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 3. ให้อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และเลขาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และควบคุมกำกับการปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทนายความอาสาแห่งสภาทนายความ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-327-8802, 086-327-8803, 086-327-8804, 083-096-5211, 083-096-5212, 083-096-5213, 083-040-8661, 083-040-8662, 083-040-8663, 083-040-8664 ตลอด 24 ชั่วโมง.

สภาทนายความ ออกประกาศให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ผู้ได้รับความเดือดร้อนทางคดี ซึ่งเป็นผลจากการชุมนุมประท้วงของ กปปส. กับการใช้กำลังสลายการชุมนุมของรัฐบาล ... 29 ม.ค. 2557 20:21 29 ม.ค. 2557 20:54 ไทยรัฐ