วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คนไทยเชื้อสายจีน' ​เตรียมไหว้เจ้า แต่ส่วนน้อยเมินเพราะไม่รู้ประเพณี

"นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผย คนไทยเชื้อสายจีน 87.46% ​เตรียมตัวไหว้เจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้...

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยกับเทศกาลตรุษจีน” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค. 57 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน 

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ 75.42%​ ไม่มีเชื้อสายจีน ขณะที่ 24.58% ​เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เมื่อทำการประมาณการทางสถิติ คาดว่ามีคนไทยเชื้อสายจีน 16 ล้านคน จากจำนวนประชากร 64 ล้านคน 

เมื่อถามถึงการไหว้เจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีนของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ 87.46%​ ระบุว่า ไหว้เจ้าเพราะเป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมา เป็นการไหว้เทพเจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ขอพรเพื่อสิริมงคล  และยังเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างญาติพี่น้อง ขณะที่ 12.54% ​ระบุว่า ไม่ไหว้ เพราะคนรุ่นก่อนที่ทราบเกี่ยวกับพิธีและขั้นตอนในการไหว้อายุมากแล้ว หรือล้มหายตายจากไป คนรุ่นใหม่ๆ ไม่ทราบขั้นตอนในการไหว้ ติดภารกิจ หรือต้องทำงาน เพราะตรงกับวันทำงาน รวมไปถึงสภาพการเงินไม่คล่องตัว

สุดท้ายเมื่อถามถึงการเข้าร่วมไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ 75.32%​ ระบุว่าจะเข้าร่วม เพราะเป็นประเพณีที่ทำเป็นประจำอยู่ทุกปี ขณะที่ 24.68%​ ไม่ได้เข้าร่วม เพราะติดธุระต้องไปทำงาน ไม่ได้กลับภูมิลำเนา ขณะที่คนไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ 82.65%​ ระบุว่าไม่ได้เข้าร่วม เพราะไม่มีเชื้อสายจีน ส่วน 17.35% ​เข้าร่วม เพราะเจ้านาย หรือองค์กรนายจ้าง เพื่อน ครอบครัว แฟน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน.

 

 

 

"นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผย คนไทยเชื้อสายจีน 87.46% ​เตรียมตัวไหว้เจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้... 29 ม.ค. 2557 18:56 30 ม.ค. 2557 07:45 ไทยรัฐ