วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาทำความเข้าใจกับ No Vote กับ Vote No กันให้ชัดๆ

โนโหวต (No Vote) คือ ไม่ไปเลือกตั้ง ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิในสามเรื่อง คือ เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว., เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. และเสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 

สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือโนโหวต ไม่มีผลอย่างใดต่อผลการเลือกตั้ง ถึงแม้จะมีคนโนโหวตมากกว่าคนที่ไปลงคะแนน ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็ยังได้เป็น ส.ส.อยู่ดี ไม่ว่าเขตนั้นจะมีผู้สมัครหลายคนหรือคนเดียว แต่หากมีการโนโหวตมากกว่าผู้ไปใช้สิทธิ จะมีผลต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้ง เพราะแสดงว่าคนส่วนใหญ่ปฏิเสธการเลือกตั้ง      

 

 

ส่วน โหวตโน (Vote No) คือไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร โดยกาช่อง ไม่ประสงค์จะลงคะแนน จะมีผลต่อการเลือกตั้งเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นๆ และต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า “โหวตโน” ถ้าน้อยกว่า ต้องเลือกตั้งใหม่ และถ้าผู้สมัครรายเดียวคนนั้นยังได้คะแนนน้อยกว่าโหวตโนอีก ต้องมีการเลือกตั้งรอบที่สาม เป็นรอบสุดท้าย รอบนี้ถึงแม้จะแพ้โหวตโน ผู้สมัครรายนั้นก็จะได้เป็น ส.ส.อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มาทำความเข้าใจกับ No Vote กับ Vote No กันให้ชัดๆ 29 ม.ค. 2557 16:21 29 ม.ค. 2557 18:14 ไทยรัฐ