วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มาทำความเข้าใจกับ No Vote กับ Vote No กันให้ชัดๆ

มาทำความเข้าใจกับ No Vote กับ Vote No กันให้ชัดๆ

  • Share:

โนโหวต (No Vote) คือ ไม่ไปเลือกตั้ง ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิในสามเรื่อง คือ เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว., เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. และเสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 

สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือโนโหวต ไม่มีผลอย่างใดต่อผลการเลือกตั้ง ถึงแม้จะมีคนโนโหวตมากกว่าคนที่ไปลงคะแนน ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็ยังได้เป็น ส.ส.อยู่ดี ไม่ว่าเขตนั้นจะมีผู้สมัครหลายคนหรือคนเดียว แต่หากมีการโนโหวตมากกว่าผู้ไปใช้สิทธิ จะมีผลต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้ง เพราะแสดงว่าคนส่วนใหญ่ปฏิเสธการเลือกตั้ง      

 

 

ส่วน โหวตโน (Vote No) คือไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร โดยกาช่อง ไม่ประสงค์จะลงคะแนน จะมีผลต่อการเลือกตั้งเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นๆ และต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า “โหวตโน” ถ้าน้อยกว่า ต้องเลือกตั้งใหม่ และถ้าผู้สมัครรายเดียวคนนั้นยังได้คะแนนน้อยกว่าโหวตโนอีก ต้องมีการเลือกตั้งรอบที่สาม เป็นรอบสุดท้าย รอบนี้ถึงแม้จะแพ้โหวตโน ผู้สมัครรายนั้นก็จะได้เป็น ส.ส.อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้