วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งตั้ง 'องค์กรแพทย์จังหวัด' แก้ปัญหาดูแลทั้งระบบ

"แพทยสภา" สนับสนุนนโยบายให้มีการจัดตั้งองค์กรแพทย์จังหวัด คาดดำเนินการครบทั่วประเทศในปี 57 เป้าหมายแก้ไขและดูแลทั้งระบบ...

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายปี 2557 ที่แพทยสภาจะดำเนินการ คือ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรแพทย์จังหวัด ซึ่งเป็นแนวคิดของเลขาธิการแพทยสภา ที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลให้สมาชิก เพื่อมาร่วมแก้ปัญหา วางแผนพัฒนาวงการแพทย์ไทย ในยุคที่จะต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยการตั้งองค์กรแพทย์จังหวัด เป็นการสร้างระบบผู้แทนจากทุกจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน ขึ้นมาดูแลวงการแพทย์ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กรแพทย์แล้วในบางส่วนของหน่วยบริการ แต่ยังไม่มีการรวมตัวเป็นองค์กรแพทย์ประจำจังหวัด คาดว่าองค์กรแพทย์จังหวัดน่าจะดำเนินการครบทั่วประเทศภายในปี 2557

การที่แพทยสภาดึงองค์กรแพทย์จังหวัดเข้ามาร่วมทำงาน เพราะวงการแพทย์มีการขยายใหญ่ขึ้น มีแพทย์มากขึ้นเกือบ 5 หมื่นคน มีความเชี่ยวชาญความซับซ้อนถึง 80 สาขา และทำงานในหลายสังกัด คือ สธ. มหาวิทยาลัย กองทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ และภาคเอกชน ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีภารกิจแตกต่างกันตามพื้นที่ การแก้ปัญหาแต่ละหน่วยงาน ย่อมแตกต่างกัน ทำให้แพทยสภาไม่สามารถแก้ปัญหาแบบเหมารวมทั้งประเทศได้แบบในอดีต อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายแพทย์ต่างๆ ด้วย แพทยสภาต้องการองค์ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ทั่วถึง เพื่อใช้ในการดูแลระบบ ซึ่งที่ผ่านมาแพทยสภาเกิดจากการเลือกตั้งจากแพทย์ทั่วประเทศ ไม่มีสาขาในหน่วยบริการ

ทั้งนี้ หากมีองค์กรแพทย์จังหวัด จะช่วยสะท้อนข้อมูลจากพื้นที่จริง ร่วมแก้ปัญหาสอดคล้องกับพื้นที่และประชาชน เติมความสมบูรณ์ให้กับธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมจากแพทย์ การมีองค์กรแพทย์จังหวัด จะส่งผลต่อการจะปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐที่กระทบต่อแพทย์ทั้งระบบ ต้องฟังเสียงขององค์กรแพทย์ประกอบอีกครั้งหนึ่ง.

"แพทยสภา" สนับสนุนนโยบายให้มีการจัดตั้งองค์กรแพทย์จังหวัด คาดดำเนินการครบทั่วประเทศในปี 57 เป้าหมายแก้ไขและดูแลทั้งระบบ... 29 ม.ค. 2557 15:48 29 ม.ค. 2557 23:50 ไทยรัฐ